Bestyrelsen for Dagli'Brugsen i Ørum ønsker at flytte butikken op til Hovevejen.

Bestyrelsen for Dagli'Brugsen i Ørum ønsker at flytte butikken op til Hovevejen.

Ørums centerområde flyttes måske

Boliger i midtbyen og centerområde i udkanten

Af
Anette Bonde

Kommunalbestyrelsen besluttede sidste år, at der skal skabes mulighed for detailhandel på et areal ved Skolebakken i Ørum, og ved kommunalbestyrelsens møde i sidste uge var der enighed om at arbejde videre i den retning. Hvorvidt det gennemføres afhænger i sidste ende af Naturstyrelsen ja til at flytte centerområdet fra midtby til udkant.

Nej fra Naturstyrelse

Siden kommunalbestyrelsens beslutning i 2012 har der været foroffentlighedsfase og offentliggørelse af forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg. I den forbindelse kom Naturstyrelsen med indsigelser og pegede på, at detailhandelsbutikker ifølge planloven skal placeres i den centrale del af en by.
Udviklingsforvaltningen har efterfølgende været i dialog med Naturstyrelsen og oplyst, at der tidligere var flere detailbutikker i Ørum midtby, men at der nu kun er én dagligvarebutik tilbage, nemlig Dagli'Brugsen. Og at bestyrelsen for denne ønsker at flytte butikken til erhvervsområdet ved Hovedvejen, fordi der her vil være bedre basis for at opretholde butikken. Naturstyrelsen har nu valgt at afvente offentliggørelsen af kommunens nye planforslag.
Kommunalbestyrelsen besluttede således i sidste uge at gennemføre en ny procedure, som lægger op til at ændre planlægningen for Ørum, sådan at det nuværende centerområde udlægges til boligområde, og at der udlægges et nyt centerområde ved hovedvejen.

Publiceret 01 May 2013 08:00