Debat Syddjurs:

En anden arbejdstidsaftale er hele kernen

Åbent brev til de mange lærere, der bekymrede og frustrerede har henvendt sig til mig i løbet af de seneste to uger:

Af Kirstine Bille (SF), borgmester i Syddjurs:

"Først og fremmest mange tak for jeres engagement. Det lyser ud af de mange mails og breve, jeg har fået, at I brænder for at skabe gode skoler i Syddjurs Kommune. Og jeg beklager, at jeg ikke kunne modtager jer på den første dag af lockouten, da I mødte op ved rådhuset i Ebeltoft. Begge buketter pryder stadig mit kontor, men jeg har ikke fået lavet kiksekage endnu.
Jeg anerkender fuldt ud, at I under den eksisterende overenskomst har været i stand til at flytte jeres skoler langt i retning af moderne og motiverende skoler. Den lokale lærerkreds og kommunerne på Djursland har haft et godt samarbejde og været i stand til at lave gode lokalaftaler, som både ledelse og lærere har kunnet se sig selv i.
Og nej, man kan naturligvis ikke konflikte sig til en bedre folkeskole. Men nok til en anden arbejdstidsaftale, og det er jo netop det, der er kernen her. Det er ikke en kamp mellem de lokale lærere og kommunen. Det er en kamp mellem KL og Danmarks Lærerforening om den centralt aftalte arbejdstid og skoleledernes ledelsesret. Det har i det normale forhandlingsforløb ikke været muligt for parterne at nå til enighed, og derfor er der nu en konflikt. Det er beklageligt, at det er kommet så vidt, men det er nu en gang spillereglerne i den måde parterne på det danske arbejdsmarked forhandler og kommer videre mod en aftale.
Der skal dog ikke herske tvivl om, at jeg i lighed med min kollega i Norddjurs ikke ønsker, at der nu er givet startskud til en konfrontatorisk linje over for kommunalt ansatte, eller at de ansatte skal være uden rettigheder eller beskyttelse. Selvfølgelig ikke! Det at være lærer kræver tid og rum omkring undervisningen. Tid til forberedelse og refleksion. Det ved enhver god skoleleder også.
Men jeg vil heller ikke skjule, at de økonomiske realiteter tilsiger os konstant at tænke nyt, effektivisere og også rationalisere. Det er også en del af grunden til ønsket om så fleksibel en aftale som muligt.
Jeg håber inderligt, at man hurtigt når frem til en forhandlingsaftale, som begge parter kan anerkende. Det arbejder jeg for i KLs bestyrelse.
Når vi så forhåbentlig snart er ude på den anden side af denne trælse konflikt, så skal vi i gang med i fællesskab at skabe endnu bedre skoler i kommunen. Det har jeg tillid til at medarbejdere, ledelse og det politiske niveau har et fælles ønske om."

Publiceret 16 April 2013 16:25