Kæmpevindmøller:

hvem giver politikerne et reelt grundlag at træffe en så vigtig beslutning på?

Af Jens Peder Jensen, Sorvadgårdvej 9 ; Sorvad, 8961 Allingåbro:

"Kæmpevindmøller i Hevring Ådal?

Hvem giver vore politikkere et reelt grundlag at træffe en så vigtig beslutning på.

I en demokratisk proces skal borgerne inddrages. De kan skrive høringssvar med spørgsmål og andre ting, der er interessante at få belyst. Høringssvarene kategoriseres af forvaltningen som opdeler dem i grupper, emner og temaer og giver deres kommentarer med.

Mange af svarene som forvaltningen giver, har de fra den VVM-redegørelse, som forvaltningen selv offentliggjorde i efteråret 2012. VVM-redegørelsen bygger på skøn og antagelser. Redegørelsen opfylder loven, som den skal, men man bliver som borger ikke klogere af at læse den, og det er jo også vindmølleopstiller, der betaler for udarbejdelsen af den.

Af de indsigelser som forvaltningen har modtaget er cirka 450 fra bekymrede borgere, der stiller saglige og relevante spørgsmål til et projekt, som vil ændre deres dagligdag på væsentlige punkter.

Her kan blandt andet nævnes lavfrekvent støj, tab af ejendomsværdi, påvirkning af dyreliv, og man kan selv blive klogere på www.stilhed.eu.

Hvordan skal vi som borgere i kommunen være trygge og vide at vores kommunalpolitikkere træffer den beslutning der varetager vores tarv og interesser bedst mulig? Får vores politikkere et reelt beslutningsgrundlag for at tage så stor en beslutning når forvaltningens svar bygger på vvm-redegørelsen, som bare bygger på skøn og antagelser?

De indsigelser, hvor der stilles spørgsmål til projektet, som jeg opfatter som bekymrede borgere, der prøver at opveje plusser og minusser ved projektet, bliver opfattet som negative overfor grøn energi af forvaltningen.

Hvorimod dem som pudsigt nok går ind for opstillingen af kæmpevindmøllerne, mange af dem får en økonomisk gevinst ud af det, men de bliver betegnet som positive af forvaltningen.

Men er de, det samme som, at de er positive overfor grøn energi eller er de blot positive overfor den økonomiske gevinst?

Er det ikke forvaltningens opgave at være neutral i stedet for at bedømme, hvad der er positive og hvad der er negative. Forvaltningen burde hellere have svaret på de spørgsmål som mange har stillet.

Fra høringsfasen var slut, har vindmølleopstillerne været rundt og tilbyde borgere i området penge for at tie stille og være positive overfor møllerne, men man kan spørge sig selv om det er deres opgave.

Vi lever vel i Danmark hvor vi endnu har demokrati. Penge fra vindmølleopstiller giver jo ikke svar til borgernes kritiske spørgsmål

Jeg har ikke hørt sundhedsfagligt personale udtale sig om, at det er en gevinst for folkesundheden at opstille møller der larmer. Tværtimod gør lavfrekvent støj, at naboer ikke får deres nattesøvn, og det bliver man syg af.

Der er heller ingen ejendomsmægler, der udtaler, at det at være nabo til kæmpevindmøller gør, at et hus bliver nemmere at sælge/belåne. Og hvis møllerne ikke gør, at ejendomsværdien falder som nogle ville påstå, hvorfor så have en værditabsordning.

Har kommunalbestyrelsen først stemt for at sætte kæmpevindmøllerne op, er det mølleopstillers dagsorden der gælder. Kommunen kan ikke fortryde og er sat udenfor indflydelse de næste mange år.

Man kan hurtigt spolere et landskab og spille hasard med borgenes helbred og friværdi, og det er der vel ikke nogen der har interesse i?

Med de 6 kæmpevindmøller på 150 meter synes jeg ikke ligefrem, at vi gør Norddjurs Kommune ?lækker? som er borgmesterens hensigt.

Opsætning af kæmpevindmøller handler når alt kommer til alt om grøn energi, men mest af alt cool cash på grund af tilskudskroner i millionklassen. Og for hvem er det en god forretning?

Der forskes hele tiden i grøn energi, og det er også den udvikling, vi skal. Der er heldigvis andre alternativer til kæmpevindmøller, og grøn energi symbolet er kun godt, hvis det ikke skader borgerne i Norddjurs Kommune. Det er trods alt dem, der er ambassadører for at skabe bosætning og gøre Norddjurs et ?lækkert? sted at være."

Publiceret 09 April 2013 22:00