Debat:

Favrskov sparede 4.600.000 mio. kroner ved udlicitering

Af Jens Meilvang (Liberal Alliance), formand for miljø- og teknikudvalget i Norddjurs Kommune:

"I forbindelse med sagen om en evt. udlicitering af Norddjurs kommunes vej- og park afdeling skriver fælles tillidsmand Ole Andersen i et læserbrev, at det ikke er korrekt, at Favrskov Kommune sparede kr. 4.600.000 mio. ved at udlicitere deres vej- og park afdeling, og at besparelsen kommer af nedsat service. Dette er ikke korrekt.
Hvis man følger dette link: http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=favrskov07&page=document&docId=41303&ItemId=41325 vil man se forvaltningens indstilling til politikerne i Favrskov, hvoraf det tydeligt fremgår, at kommunens vej- og park afdelings bud på at løse den udbudne kommunale drift var kr. 23.002.818,72, og at Hede Danmark kan løse nøjagtigt de samme opgaver for kr. 18.480.713,22 altså er det private firma kr. 4.520.105 billigere end det kommunale.

Det fremgår også, at Favrskov kommune foruden en årlig besparelse på kr. 4.520.105 indkasserer et nettoprovenu på kr. 7.2 mio. ved salg af maskiner. Når man medregner forrentningen af disse penge, opnår man minimum en årlig besparelse på kr. 4.600.000 ved udlicitering i Favrskov Kommune.

Derudover skal man også medregne, at det ikke længere er kommunens budgetrisiko – det vil sige, at hvis budgetterne ikke holder, så er det ikke kommunens skatteborgere, der skal betale, men det private firma.

Jeg vil gerne understrege, at jeg udover selv at have gennemgået Favrskovs udliciteringssag også har fået vores administration til at verificere ovenstående besparelse ved Favrskov Kommunes administration, således vi forhåbentlig ikke behøver at diskutere deres rigtighed yderligere."

Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at det er forståeligt for mig, at du forsøger at modarbejde en evt. udlicitering i Norddjurs Kommune – men jeg synes, det er forkert at fremme sin sag med åbenlyst forkerte tal og argumenter, og jeg er sikker på, at det ikke vil gavne jeres sag i den sidste ende."

Publiceret 09 April 2013 19:32