Debat:

Er arbejdstidsaftalen en bremse politikere?

Af de overenskomstansatte lærere på Rønde Skole:

"Kære byrådspolitiker 
Vi er en gruppe ansatte på Rønde Skole, som henvender os til dig med nogle spørgsmål i anledning af den igangværende lockout. 
Vi har stor respekt for, at der findes mennesker som dig, der gør et stykke politisk arbejde. Det betyder, at du kæmper for de værdier, som du tror på. 
Vi ved, at der p.t. er byrådsmedlemmer rundt omkring i landet, der har en underskriftsindsamling i gang som modvægt til den kurs, KL har ført. Derfor vil vi gerne vide, hvad din holdning er til følgende: 

  • Mener du, vi får en bedre skole, hvis lærerne skal have mere undervisning og mindre tid til forberedelse og øvrige opgaver?
  • Har skolelederne, med KLs ord, brug for ”friere hænder” (ingen arbejdstidsaftale) for at kunne udvikle skolen?
  • Tænker du det hensigtsmæssigt, at skolelederne skal forhandle forberedelsestid med hver enkelt lærer?
  • Mener du, at skolelederne i givet fald bør læne sig op af hinanden for at give lærere på de forskellige skoler nogenlunde samme vilkår? Kunne der så lige så godt have været en aftale?
  • Oplever I mulighed, engagement og lyst til pædagogisk forandring i personalegrupperne på de forskellige skoler, eller bremses disse af den nuværende arbejdstidsaftale?
  • Mener du, at en aftale på skoleområdet bør laves i dialog med lærerne? 
Vi håber, du vil tage dig tid til at svare på spørgsmålene."

Publiceret 09 April 2013 09:04