Debat:

Sandheden om udlicitering i Favrskov

Af fællestillidsmand Ole Andersen, Havnevej 138c, Grenaa:

"Hr. Jens Meilvang skrev her i avisen, at Favrskov Kommune for 2 år siden sparede 4.600.000 kroner ved at udlicitere Vej & Park. Det er jo mange penge, og derfor har jeg prøvet at granske lidt i det. Kan det nu være rigtigt? Og hvorfor har man ikke forlængst udliciteret, hvis der er så store besparelser?
Det viste sig, at hænge ganske anderledes sammen. Favrskov Byråd vedtog, grundet en økonomisk vanskelig situation det år, på forhånd i budgetaftalen, at der skulle findes 4 millioner kroner. Derfor vedtog man, at konkurrenceudsætning kunne være et af midlerne til at opnå besparelsen i budgetaftalen. Om det blev det, er for mig at se slet ikke belyst.
I budget 2011-14 fremgik det, at der i 2012 skulle opnås en reduktion i budgettet på 2,6 mio. kroner via effektiviseringer og konkurrenceudsætning. De daværende medarbejdere spurgte ind til, hvordan reduktionen på de 2.6 mio. kroner var fremkommet? Svaret var, at et forsigtigt skøn kunne være 10 procent, men svaret kunne jo lige så godt være 3 procent eller 7 procent.  Endvidere havde byrådet set helt bort fra at belyse, hvad omkostningerne til at gennemføre en konkurrenceudsættelse kostede.  Medarbejdersiden fik i hvert fald ingen svar. Omkostningsniveauet må da, alt andet lige være, et vigtigt parameter i forhold til reduktionen/besparelsen ved konkurrenceudsættelsen.
I budgetaftalen fremgik det i hensigtserklæringen, at der skulle være fokus på, at der ikke opstod udgifter eller opgaver som en utilsigtet følgevirkning andre steder i organisationen.
Netop fordi Favrskov Kommune stod i en økonomisk vanskelig situation, valgte medarbejderne, at de var med på at finde de 2,6 mio. kroner. De var overbevist om, at de ved at optimere en række områder kunne finde den budgetterede besparelse, og det endda til langt lavere omkostninger end ved en konkurrenceudsættelse. Alligevel valgte flertallet af politikerne, at Vej & Park skulle bydes ud. Hede Danmark vandt, og som jeg husker det, er 22 ud af de oprindelige 48 medarbejdere i arbejde under HedeDanmark i dag, resten er fyret. Så selvom mange medarbejdere blev virksomhedsoverdraget til HedeDanmark, så er lidt over halvdelen opsagt i dag.
Det bliver så spændende at se, når kvaliteten af arbejdet ses efter i sømmene. Der var en form for fredspligt det første år. Det vil sige, at det udliciterede arbejde ikke blev tjekket efter.
I en tid med en betrængt kommunal økonomi finder jeg det afgørende vigtigt at fastholde den lokale demokratiske kontrol med, hvordan og på hvilket niveau de offentlige serviceydelser løses. Så der ikke opstår "hovsaløsninger" med hurtige besparelser, der senere viser sig at være dyre. Og underlødige virksomheder der skummer fløden på medarbejdernes og de kommunale kontraktholders bekostning. 
Jeg vil sige det med rummeligheden; at tage personer ind i jobtræning, flexjob og praktik, og til det der nu i dagens Danmark mangler allermest; akutjobs og seniorjobs, det er blevet meget vanskeligere i Favrskov Kommune end i Norddjurs Kommune, da stort set hele deres Vej & Park er væk.
Det med at hjælpe mennesker, der har haft det svært, tilbage til et acceptabelt arbejdsliv, selvfølgelig i samarbejde med jobcentre, er jo noget vi med arbejdspladser "ude i marken" har brugt næsten altid. I dag blandt andet med hjælp af mentorordninger og med det menneskelige aspekt, at også indsatsen har en samfundsøkonomisk betydning.
Hvis de offentlige arbejdsgivere (læs politikere) standsede alt udlicitering rundt i hele landet, ville der være mulighed for at etablere mange seniorjobs og akutjobs, og der vil opstå en positiv spiral med mere gang i økonomien til glæde for det private erhvervsliv også."

Publiceret 03 April 2013 11:11