Debat:

Ikke flere skåltaler - TAK

Af Torben Juul Schou, Hornslet, medlem af socialdemokratiet Syddjurs:

"Kære politikere i Syd og Norddjurs
Den danske model er truet på sin eksistens, og lige nu har vi ikke brug for flere skåltaler fra politikere -vi har brug for jeres offentlige mening.
Den åbenlyse alliance mellem KL og regeringen risikerer at volde store fremtidige skader på den danske aftalemodel. 
Derfor har knap 100 lokalpolitikere rundt i landet på et døgn givet deres mening til kende i forhold til KL, og taget afstand fra måden hvorpå Ziegler og KL fremsætter ultimative krav i forbindelse med lærernes overenskomstforhandlinger. Fremtidens danske folkeskole, en ”heldagsskole”, skal finansieres gennem lærernes overenskomstforhandlinger. UHØRT sammenkædning uden fortilfælde. 
Det er åbenlyst, at et kompromis omkring lærernes arbejdstid aldrig vil kunne nås, og at dette ikke var meningen fra starten! Dette kaldes vist på borgen for SPIN, det vil sige at snurre rundt!
Allerede nu sender dette store dønninger ned gennem mange grupper af offentlige ansatte. Hvilken gruppe af offentlige ansatte bliver den næste, som med en pistol for panden skal normaliseres af alliancen mellem KL og regeringen?
Som kommunalt valg er man langt hen af vejen ansvarlig for KL´s linje. Det betyder ikke, at man er enig. Men borgerne i Syddjurs har ret til at høre jeres mening inden krydset skal sættes.

  • Hvordan forholder I jer til KL´s retorik?
  • Hvad mener I om sammenkædningen af overenskomstforhandlinger og skolereform?
  • Hvad mener I om heldagsskole, og passer denne skoletænkning  til  vores børn i Syddjurs?
  • Hvordan opnår vi den bedste kvalitet i vores folkeskole?
  • Hvordan ser I politikere et fremtidigt samarbejde med lærerne efter et ensidigt lovindgreb fra regeringen?
  • Hvordan forholder I jer til et regeringsindgreb?"

Publiceret 03 April 2013 10:11