Debat Syddjurs:

Unfair at tage ældre som gidsler Carsten Bech

Af Ninna Thomsen, Borgerlisten Syddjurs:

"Dyb forundring over metoden, motivet og indholdet i Carstens Bechs genåbning af rådhusdebatten.
Carsten Bech skriver:
" Der er en plan for at bygge plejeboliger i Rønde, men det kan godt vente nogle år "
Jeg er ganske uenig med Carsten, det vil ganske enkelt være uanstændigt at udsætte plejeboligbyggeriet i Rønde.
Rønde Plejecenter er et velfungerende plejecenter med 45 plejeboliger, men alle plejeboligerne har udelukkende et rum. Beboerne må spise, sove og opholde sig i det samme rum.
Der er i højeste grad brug for at fastholde den kvalificerede planlægning på ældreområdet, der skal sikre, at vi snarest muligt får torumsboliger på alle plejecentre. 
Dette sammenholdt med, at vi i Syddjurs Kommune er begunstiget af flere ældre end i resten af landet forpligter til, at vi sikrer et anstændigt antal tidssvarende plejeboliger.
De næste 10 år vil der blive mindst cirka 2000 flere ældre i alderen 75 til 99 år i Syddjurs Kommune.
I Rønde området foreskriver befolkningsprognosen cirka 200 flere ældre i alderen 75 til 99 årige i samme periode.
En glædelig udvikling, men den fordrer at vi fortsætter den vedtagne planlægning af udbygningen af tidssvarende ældreboliger, plejeboliger, træning- og aktivitetscentre. 
Rønde Plejecenter har en ideel placering i hjertet af Rønde. Der er udtalt opmærksomhed på, at udbygningen skal finde sted så bygninger og omgivelserne optimerer Rønde bymidte.
Den igangværende planlægning af plejeboligerne i Rønde er en del af en helhedsplanlægning for området, en planlægning det vil være uanstændigt  at udskyde da vi i den grad har behov for tidsvarende plejeboliger også i Rønde.
Det er vigtigt ”at investere før det sker ” og vi er vidende om, at ældreområdet er det område, der er i hurtigst vækst.
Det gavner alle, at der føres en anstændig ældrepolitik, det gavner også økonomien.
Jeg vil gerne advare mod, at de ældre tages som gidsler i en fornyet rådhusdebat. 
Carsten Bech argumenterede for mindre end et halvt år siden for at bruge mindst 170 millioner på et nyt rådhus, nu argumenterer Carsten Bech indirekte for, at vi skal udsætte bygningen af tidssvarende plejeboliger, fordi vi ikke har råd.   
Byrådet bliver månedligt orienteret om kommunens økonomiske situation, så udviklingen i denne kan ikke komme bag på nogen."

Publiceret 31 March 2013 20:47