Kommentar:

Kom ind i kampen

Af
Af Lars Norman Thomsen

redaktør:

" Strukturreformen betød mange ændringer i det lokalpolitiske liv.
En af dem var, at afstanden mellem borgere og lokalpolitikere blev meget større.
Antallet af kommunalpolitikere er faldet kraftigt gennem de sidste 45 år. Før Kommunalreformen i 1970 var der mere end 10.000. Efter reformen faldt tallet til ca. 4.700. Og som følge af Strukturreformen i 2007 er tallet faldet yderligere til ca. 2.500.
Den venstreorienterede tænketank, Cevea, har sammenholdt denne udvikling med stigningen i befolkningstal. Resultatet er, at der efter Strukturreformen i 2007 kun er 4,5 kommunalpolitikere pr. 10.000 borgere. Det skal ses i sammenhæng med, at der før reformen var ca. 9, og at der endnu længere tilbage, ved det sidste valg før Kommunalreformen i 1970, var 21. Før det var tallet endnu højere. Det svarer til et procentvist fald kommunalpolitiker ratioen (kommunalpolitikere pr. 10.000 borgere) på 48 pct. fra 2001 til 2009 forårsaget af Strukturreformen.
I Syddjurs Byråd diskuterede politikerne i efteråret 2012 om det rigtige i at fastholde et byråd på 27 medlemmer.
Medens andre kommuner valgte at skære i antallet af økonomiske årsager, besluttede man i Syddjurs at fastholde de 27 pladser i byrådssalen.
En rigtig beslutning, helt og aldeles.
Et af argumenterne for at lade det forblive sådan var, at det er uhyre vigtigt, at alle dele af kommunen får en fair chance for at få kandidater valgt ind i byrådet.
Her, hvor vi nærmer os det kommende kommunalvalg, er det derfor beskæmmende at erfare, at man i flere områder har svært ved at finde kandidater.
Sådan er det tilsyneladende ikke i Ebeltoft og omegn, hvor mange stærke navne allerede har bebudet, at de er klar til udfordringen.
Belært af erfaringen fra denne byrådsperiode - og øst-vest diskussionen - er det pinedød nødvendigt, at man i Rosenholm, Rønde og Midtdjurs får flere kandidater kørt i stilling.
Det er bare sådan, at et byråds styrke netop måles på bredden i forhold til køn, alder og bopæl.
Det giver i det lange løb bedre beslutninger, hvis den politiske repræsentation når ud i alle verdenshjørner. Det er muligt at nå det endnu, fordi ingen partier og lister har lukket døren. Det kan ikke nytte, at flæberiet om manglende forståelse for min bys situation starter efter valget. Det er nu, der skal smedes."

Publiceret 07 March 2013 14:22