Debat:

Hold målet for øje - den bedst uddannede ungdom

Af Berit Funch, tillidsrepræsentant og friskolelærer:

"Danmark skal have de bedst uddannede børn/unge ? JA, det skal vi. Helt enig. Hvordan? Vores svar er velforberedte og engagerede lærere, god evalueringskultur og efterbehandling af undervisningen, efteruddannelse samt tæt forældresamarbejde. Dette kræver tid. Hidtil har tillidsrepræsentanten på vegne af medarbejderne i samarbejde med skolelederen indgået aftaler om lærernes arbejdstid indenfor alt fra lejrture til skolehjemsamtaler.
Finansministeriet vil nu have denne aftaleret afskaffet. Det ville betyde, at skolelederen selv skulle planlægge den enkelte lærers tid. Skolelederen ville således ikke længere kunne indgå lokale aftaler med skolens tillidsrepræsentant som hidtil. Det ville skade den kultur, der er skabt på skolerne, hvor vi løfter opgaverne i flok på bedst mulig måde med den fleksibilitet, der er påkrævet, når man arbejder med levende mennesker. Med det fælles mål, at drive den bedste skole for børnene/de unge. Dette er ikke kun i lærernes og skolelederens interesse, men også i børnenes og forældrenes interesse. Vi frygter også, det ville give skolelederne så stor arbejdsbyrde, at der ikke ville blive tid til pædagogisk ledelse og skoleudvikling. I dag har moderniseringsstyrelsen så varslet lockout for lærerne. Jeg har svært ved at se, at det skulle føre til noget som helst positivt for nogen som helst.Så hold nu målet for øje: Den bedst uddannede ungdom: Kom nu til
forhandlingsbordet, bevar arbejdstidsaftalen og fleksibiliteten , så vi sikrer, at vi får Danmarks bedst uddannede børn/unge med de allerbedste lærere."

Publiceret 01 March 2013 10:15