Debat:

Biogas vil for altid være en skamplet på demokratiet

Af Peter Moestrup, Hejlskovvej 38, Hejlskov:

"Jeg har modtaget følgende svar fra kommunen, som svar på om kommunen kan bekræfte, at der er afgivet fejlagtige og vildledende oplysninger af Djurs Bioenergi i relation til deres ansøgning om statstilskud til etablering af et biogasanlæg i Lime:
"Som det er dig bekendt er der sket en udpegning af området ved Lime som muligt område til etablering af et biogasfællesanlæg. Vedrørende den efterfølgende kommune- og lokalplanlægning, den tilhørende miljøvurdering og miljørapporten, samt VVM-pligten, så er der ikke modtaget, behandlet, afgjort eller offentliggjort materiale i forbindelse hermed den 1/11-2012."

Det er en klokkeklar affærdigelse af de svar som Djurs Bioenergi har givet til NaturErhvervstyrelsen.

På Byrådsmødet den 28-02-2013 bekræftede Borgmesteren sine embedsmænd i, at Djurs Bioenergi har afgivet direkte forkerte og vildledende oplysninger til NaturErhvervstyrelsen. Borgmesteren vovede sig endog ud i en forklaring på, hvorfor Djurs Bioenergi bevidst har vildledt en offentlig myndighed. Dette kan ved selvsyn ses og høres på videooptagelsen fra Byrådsmødet. Den findes på Syddjurs Kommunes hjemmeside.

Det er højst mærkværdigt, at vi har en Borgmester, der føler det nødvendigt, at forsvare en privatejet virksomheds motiver til at begå ulovligheder for at opnå et statstilskud på over 20 mio. kr.?

Det er tilsvarende beskæmmende at høre på, hvorledes Venstre gennem de sidste 3-4 uger har fremturet mod S og beskyldt dem for løftebrud og alskens vederstyggeligheder i biogassagen. Det er påfaldende, at Hr. Wistoft ikke ejer nogen form for selverkendelse og vedgår, at man kan blive klogere. Det løber koldt ned ad ryggen, når man tænker på, hvor mange katastrofale fejl der er begået gennem historien af folk der har haft 'jeg alene vide' holdningen. På intet tidspunkt er det kommet borgerne i et samfund til gode, når magthaverne har lagt den holdning for dagen, som Hr. Wistoft og Borgmesteren gør i biogassagen. Det eviggyldige påskud, der påberåbes er, at de handler i almenvældet interesser og at det er beklageligt, at alle andre ikke evner at se de større perspektiver i sagen.

Måske Hr. Wistoft og Borgmesteren glemmer, hvem de er sat i bestillingen til at tjene? Det er nu engang borgerne der vælger dem og tilsvarende afskediger dem, når de ikke længere tjener de rette formål. Det er ikke enten eller, det er både og. Ved en langt større grad af borgerinddragelse fra begyndelsen ville vi aldrig have stået i den situation vi har i dag. Andre kommuner magter/evner at få en stor grad af borgerinddragelse og samtidigt etablere biogasanlæg. Her har SF og Venstre ganske enkelt fejlet på samtlige punkter i Syddjurs Kommune.

Måske får man et mere lemfældigt forhold og en mere kyniske holdning til 130-140 mio.kr. af kommunens penge, når man i privatsfæren er vant til at jonglere med millioner og konkurser. "Hvis biogasanlægget går ned, så har kommunen jo fået et meget billigt biogasanlæg", har vi hørt Hr. Wistoft sige gang på gang. Ligegyldigheden overfor borgerne er til at tage og føle på.

Heldigvis er der nogle politikere (ikke mindst 2 tidligere Venstre folk) i kommunen der tør stå ved deres ansvar og tage et skridt tilbage og erkende, at der er større ting på spil overfor borgerne. Det er befriende og bør mane til respekt, uanset politisk observans, da det er her, at vi for alvor skiller demokratiets vogtere fra demagogerne. Det kræver nu en gang mere mod at erkende en fejl end blot at fremture med samme.

Borgmesteren og 1. Viceborgmesteren burde begge sige undskyld til borgerne i kommunen for at have spildt vores tid, penge og misbrugt vores tillid i biogassagen. Helt galt går det, når politikere i Venstre og SF grupperne blot følger 'partidisciplinen' og agerer rent stemmekvæg. Husk nu, at det er os vælgere I skal stå til regnskab overfor, ikke Hr. Wistoft eller Borgmesteren.

Vi ved det jo godt alle sammen - biogassagen er for altid en skamplet på demokratiet i Syddjurs Kommune, og der er ingen hæder at høste for V og SF i denne sag."

Publiceret 01 March 2013 21:00