Debat Syddjurs:

Liste H går ind for vedvarende energi - men ikke for enhver pris

Af Flemming Hansen og Per Zeidler, løsgægere i Syddjurs Byråd, Liste H:

"Liste H har brugt meget tid på at undersøge forholdene omkring Biogas i Lime.
Vi har deltaget i forskellige møder, hvor vi har hørt og set, hvad der foregår.
Vi har kørt rundt i området og set på alternativer.
Vi er nu kommet til den konklusion, at vi ikke kan stemme for forvaltningens indstilling, om den planlagte placering, bl.a. da der i Cowi rapporten står, at det bør udgå af hensyn til grundvandsforhold og landskabelige hensyn. 
Vi har betalt i dyre domme for denne rapport, og det kan undre, at vi tilsidesætter denne så åbenlyst. 
Landmanden, som ejer markerne, som i projektet tænkes eksproprieret til fordel for påtænkte anlæg, er tidligere blevet nægtet tilladelse til at opføre en foderlade på 10 meter med begrundelsen ” det landskabelige hensyn ”. Planlagte biogasanlæg projekterer siloer i en højde omkring 30 meter.

Det har vi svært ved at se logik i.
Vi truer en landmand på hans eksistens, hvis vi eksproprierer en del af hans jorder til et Biogas anlæg. Hans muligheder for at kunne udvide sin besætning med mindst mulig gene for andre, med hensyn til tranport, går totalt i stykker. Landbruget forandrer sig hastigt, og det antal dyreenheder der i dag er eksisterende for f.eks. malkekvæg og opdræt bliver hastigt større. Det kan der være god mening i, og så kan det ikke være vores opgave, at ødelægge denne mulighed.
Vi udsætter samme landmands besætning for øget risiko for luftbåren smitte, med den voldsomme forøgelse af transport fra andre områder, hvis vi vælger planlagte placering.
Vi åbner op for en uhørt stor transport med gylle fra fjerne egne, med et øget forbrug af fossile brændstoffer og en kraftig CO2 udledning til følge.
Hvem skal stå for vedligeholdelse af vejsystemet, når den tunge trafik sætter ind. Vi sparer i forvejen urimeligt meget på denne konto, på grund af manglende midler i kommunekassen.
Vi har fra flere sider hørt, hvilke metoder, der er taget i brug under forhandlingerne, og det virker nærmere som diktatur, og ikke demokrati, og er på ingen måde, hvad vi forstår ved erhvervsvenlighed. Hvis det står til troende, at man bliver truet på sin eksistens fra flere sider, og man i princippet føler sig retsløs, bliver man alvorligt bekymret. Det tyder på, kun at tjene et formål, nemlig at få projektet gennemført, koste hvad det vil.
Vi har i de sidste dage modtaget informationer om et tilsvarende anlæg, som har kørt med underskud i flere år, og nu har drejet nøglen om.
Og til denne type virksomhed taler vi om kommunegaranti på 58 millioner kroner. I Liste H ser vi gerne en omvendt sagsbehandling – vi går ind for alternativ energi – men vi tager borgerne med på råd, inden vi tager et helt lokalområde som gidsler. Vi bruger alt for mange resourcer i den indledende fase, for til sidst at få projekter skudt ned – vi kan blot tænke tilbage på 2 områder med vindmøller, som blev annulleret på grund af lokal modstand. Vi er selv vidende om, at vi har medvirket hertil, og det har efterfølgende fået os til at tage skeen i den anden hånd, og vi foreslår en anden fremgangsmåde fremadrettet.
Vi erfarer, at Arla har givet mulighed for at opstille sit eget biogasanlæg på gården – det fylder kun 1 container eller 2 - og en produktion af strøm kan begynde – et anlæg som koster en brøkdel, og som skulle være tilbagebetalt i løbet at 4 – 5 år.
Vi så meget gerne, at Syddjurs Kommune deltager i den slags projekter – det kunne være startskuddet til erhvervsvenlighed med begrænset risiko for kommunens penge.
På denne måde kan vi være med til at løse den totale opgave, vise erhvervsvenlighed til et i forvejen hårdt presset erhverv – uden overhovedet at komme i nærhed af økonomisk risiko, og samtidig spare en masse borgere for en masse unødige spekulationer."

Publiceret 26 February 2013 05:00