Kampagneleder Jørn Juul Sørensen skal bringe Det Radikale Venstre endnu tættere på den lokalpolitiske dagsorden i Norddjurs, så partiet bryder lydmuren og bliver repræsenteret i kommunalbestyrelsen efter kommunalvalget.

Kampagneleder Jørn Juul Sørensen skal bringe Det Radikale Venstre endnu tættere på den lokalpolitiske dagsorden i Norddjurs, så partiet bryder lydmuren og bliver repræsenteret i kommunalbestyrelsen efter kommunalvalget.

Haves:

Det Radikale Venstre - ønskes: Flere vælgere

Mens Carsten Bech har kørt med klatten i Syddjurs siden kommunalreformen og forsvaret radikale mærkesager, har Det Radikale Venstre ikke haft samme pondus i Norddjurs, men der skal der laves om på

Af
Af Lars Norman Thomsen

Radikale Venstre i Norddjurs har ikke opgivet ævred i Norddjurs trods beskeden vælgertilslutning ved valgene i 2005 og 2009. Partiet med de stolte landspolitiske traditioner vil også være at finde på stemmesedlen ved det kommende kommunalvalg.
"Vi har fundet den første håndfuld kandidater, herunder en spidskandidat, men opfordrer fortsat samtidig borgere i kommunen med radikalt blod i årerne til at henvende sig. Den formelle godkendelse af kandidaterne afventer generalforsamlingen medio april," fortæller kampagneleder Jørn Juul Sørensen, Grenaa.
Allerede i efteråret bekendtgjorde Det Radikale Venstre, at partiet indgår i et valgforbund sammen med Enhedslisten og SF.
Ved valget i 2009 krydsede beskedne 245 vælgere ud for partiet, så der skal mere turbo på vælgertilslutningen, hvis målet om at få en plads i kommunalbestyrelsen i Norddjurs skal blive en realitet.
I Syddjurs Byråd er partiet repræsenteret ved Carsten Bech, der siden 2005 har siddet på posten som formand for Udvalget for Natur, Teknik og Miljø.

Hold balancen

Partiet har formuleret fem fikspunkter under overskriften 'En kommune i balance', som bliver pejlemærkerne i den forestående valgkamp.
Mest lokalpolitisk bid er der i ønsket om at samle den kommunale administration et sted. Mest naturligt i Grenaa, ifølge partiet.
"Der skabes ikke synergier og merværdi på landevejene, når medarbejdere bruger tiden der. I øvrigt vil det give nogle større driftsmæssige besparelser og samtidig bidrage til øget beskæftigelse hos områdes byggebranche," mener man i Det Radikale Venstre.
De fire øvrige punkter er så brede i formuleringerne, at det er svært at kategorisere dem som udelukkende radikale mærkesager:

  1. Jobskabelse, privat og offentligt.  De kommunale ejendomme skal klimarenoveres i henhold til energimål 2020 for at skabe job, bedre indeklima og fordi kommunen skal være CO2-neutral senest i 2030.
  2. Bedre bosætningsmuligheder over hele kommunen som opland til Randers og Aarhus, for at skabe balance i kommunens skattegrundlag.
  3. At der arbejdes på at udbygge uddannelsesmulighederne, som det allerede sker med VIA og scienceudbygningen ved de gymnasiale uddannelser.
  4. At det gennem en langsigtet planlægning sikres at kommunen kan håndtere at antallet af ældre i kommunen de kommende årtier vil stige og udgøre en stadig større økonomisk udfordring.

Publiceret 26 February 2013 10:38