De tre studievejledere fra VID erhvervsuddannelser er fra venstre Annette Rosehr Alsner, værkstederne, Jesper Søndergaard, hg, og Anne Sindal, webuddannelserne. De tre er enige om, at tilbuddet om ekstra fag vil være attraktivt for de studerende og vil måske få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.
FOTO: Haakon R. Petersen

De tre studievejledere fra VID erhvervsuddannelser er fra venstre Annette Rosehr Alsner, værkstederne, Jesper Søndergaard, hg, og Anne Sindal, webuddannelserne. De tre er enige om, at tilbuddet om ekstra fag vil være attraktivt for de studerende og vil måske få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. FOTO: Haakon R. Petersen

Svendebrevet er kun første skridt

At man i Grenaa kan tage en solid, kompetencegivende erhvervsuddannelse er ingen nyhed, men for mange er det mindre tydeligt, at den er et godt fundament for at læse videre. Det gør VID erhvervsuddannelser nu noget ved

Af
Af Lars Norman Thomsen

Når de studerende på VID erhvervsuddannelser kommer i skole efter sommerferien, bliver de mødt med et nyt tilbud. Helt gratis og ganske frivilligt får de tilbudt at tage tre supplerende fag, der giver mulighed for at læse videre, når de en gang har fået deres svendebrev.
"Flere og flere af vores studerende på 3D College og webintegrator kommer og siger, de gerne vil læse videre. Og de unge efterspørger særligt spildatamatiker, som vi har på Josiassens Vej, og multimediedesigner, som vi håber at kunne begynde på at udbyde til sommer," fortæller Anne Sindal, der er studievejleder for de studerende på VID erhvervsuddannelsers web-afdeling, der har til huse i Campus Djursland på Ydesvej i Grenaa.
De tre afdelinger på VID erhvervsuddannelser har valgt at gå sammen om at udbyde de tre fag dansk, engelsk og matematik på helt op til C-niveau, hvilket giver de studerende kvalifikationer til at læse videre på en lang række korte videregående uddannelser.

Anderledes vej

"Vi tilbyder allerede frivillig matematik på C-niveau torsdag eftermiddag, og det vil vi nu udvide til at omfatte dansk og engelsk også. En erhvervsuddannelse er ingen blindgyde. Tværtimod er det bare første skridt mod en videregående uddannelse. Et svendebrev med efterfølgende videregående uddannelse er en anden vej at blive højt uddannet på. Ikke en ringere," fastslår Annette Rosehr Alsner, der er studievejleder for de unge på værkstedsuddannelserne på Århusvej.
Også studievejlederen for hg, Jesper Søndergaard, er begejstret for initiativet, selv om de tre fag ikke giver direkte adgang til flere uddannelser.
"Man kan læse videre direkte på en hg uden ekstra fag. Godt nok er der krav om engelsk C på nogle uddannelser, men det fag kan man i forvejen vælge hos os. Studerende, der ved siden af hg tager matematik C, får mulighed for at tage suppleringsfaget matematik B efterfølgende og dermed få adgang til at læse til finansøkonom og komme i for eksempel bank- og ejendomsmæglerbrancherne," forklarer han.

Nye videregående uddannelser

For tiden arbejder Viden Djurs på at få flere akademiuddannelser til Grenaa og håber på efter sommerferien at kunne tilbyde to korte videregående uddannelser mere end den ene, man udbyder i forvejen, nemlig den til datamatiker med speciale i spiludvikling, som har hjemme i den grå bygning over for biblioteket på N. P. Josiassens Vej. De to uddannelser, man arbejder på at få til byen, er multimediedesigner og markedsøkonom.

Akademiuddannelser for faglærte Der er gode muligheder for at læse videre på en erhvervsuddannelse, man har taget på VID erhvervsuddannelser både med og uden supplerende fag. Her er nogle eksempler: Hg Handelsskolens grunduddannelse giver adgang til en lang række uddannelser, hvoraf nogle kræver supplering i et eller flere fag til B-niveau. Eksempler på videregående uddannelser, der bygger på en hg er: Handelsøkonom Finansøkonom Financial controller AK Værkstedsuddannelser på metal, mekanik og strøm De tre værkstedsuddannelser, VID erhvervsuddannelser udbyder, giver med supplerende fag adgang til at læse til Ingeniør Maskinmester Flere uddannelser på Erhvervsakademiet Web-uddannelser På Viden Djurs kan man læse til web-uddannelserne webintegrator, multimedieintegrator og multimedieanimator. På baggrund af dem er der med supplerende fag mulighed for at læse videre på for eksempel Mediegrafiker Datamatiker IT-teknolog Der findes en oversigt over alle de uddannelser, man kan tage på baggrund af et svendebrev på kortlink.dk/c3uu.

Publiceret 26 February 2013 08:55