Debat Norddjurs:

Politikerne har ikke en chance

Af Henriette Vendelbo, 8961 Allingåbro, Norddjurs Kommune

"Kultur-og udviklingsudvalget holder mandag den 25. februar 2013. Dagsorden for mødet er udsendt og offentliggjort fredag den 22. februar 2013 ca. kl. 10.30.
Dagsordenen med tilhørende bilag er på 383 sider.

Udvalgets medlemmer har således reelt alene weekenden til rådighed for at sætte sig ind i sagsmaterialet med henblik på at træffe afgørelse i de enkelte sager på dagsordenen.

Der gælder ingen lovfastsat tidsfrist for udsendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsens stående udvalg og økonomiudvalget, men efter almindelige kommunalretlige grundsætninger skal dagsorden med fornødent materiale udsendes så betids, at medlemmerne har en rimelig tid til at forberede deres stillingtagen. Det er naturligvis udvalget selv der afgør, hvad en rimelig tid er.

Det siger sig selv, at det ikke vil være muligt for de enkelte medlemmer at sætte sig ind i et så omfattende sagsmateriale på den til rådighed værende tid, således at der på et sagligt grundlag kan træffes afgørelse i de enkelte sager.

Hvis kommunens borgere skal have tillid til det kommunalpolitiske system, skal borgerne også have vished for, at kommunalbestyrelsens medlemmer har et ordentligt oplyst materiale, og den tilstrækkelig tid til at sætte sig ind i dette for at træffe saglige beslutninger.

På dagsordenen vil der naturligvis være sager i hvilke, der umiddelbart kan træffes beslutning, men i en række sager, er dette ikke muligt på et kvalificeret grundlag, hvorfor disse punkter f.eks. sagen om opstilling af vindmøller i Hevring Ådal bør udsættes til udvalgets næste møde."

Publiceret 23 February 2013 18:00