Debat Norddjurs:

Forvaltningen laver kun makværk

Torben Madsen, Hevringholmvej 5, 8961 Allingåbro:

Nu har jeg læst Dagsorden til Miljø- og teknikudvalgets møde den 28. februar 2013, og det er kedelig læsning for politikerne og os borgere i Norddjurs Kommune.

Vedr. opstilling af kæmpevindmøller i Hevring Ådal indstiller Udviklingsdirektøren "at forslag til VVM-redegørelse, tillæg nr. 19 til kommuneplanen samt lokalplan 047-707 vedtages og offentliggøres".

Det er kedeligt, fordi man har ikke tager de 385 underskrifter og indsigelser mod opstillingen af vindmøllerne alvorligt. Indsigelser der netop påpeger at VVM-redegørelsen er mangelfuld, er baseret på vurderinger og ikke fakta. Den er udarbejdet af projektholderne og betalt af vindmølleopstillerne. Projektholderne er blandt andet vindmølleopstillerne, og de betaler Konsulentfirmaet PlanEnergi. Altså vindmølleopstiller får udarbejdet en vvm-redegørelse, der selvfølgelig skal gøre det muligt at opstille vindmøller.

"Konsulentfirmaet PlanEnergi har i perioden fra 15. februar til 29. juni 2012 udarbejdet forslag til VVM-redegørelse og miljørapport samt forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for vindmølleområdet med henblik på opstilling af 6 vindmøller. Udarbejdelsen af materialet er sket i samarbejde med Norddjurs Kommunes udviklingsforvaltningen og projektholderne".

Forvaltningen svarer i de fleste indsigelser:
"De lovmæssige afstandskrav og grænseværdier for støj er overholdt i projektet.
Der er ingen videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på helbredet. Der er redegjort for den kendte viden i afsnit 5 og 8 i VVM-redegørelsen."

Problemet er stadig, at der ikke er videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på helbredet. Det er jo det indsigelserne påpeger og som forvaltning og politikerne skal tage alvorligt. Desuden er de lovmæssige afstandskrav og grænseværdier dikteret af vindmølleindustrien og ikke sat ud fra videnskabelige undersøgelser.

Desuden skriver forvaltningen:
"De indsendte høringssvar indeholder en række konkret spørgsmål, som vil blive besvaret, når sagen er færdigbehandlet i kommunalbestyrelsen. Spørgsmålene kan i langt de fleste tilfælde besvares med reference til VVM-redegørelsen".

Man da ikke besvare indsigelserne, med henvisning til en VVM-redegørelse, der er udarbejdet af projektholderne, og en VVM-redegørelse, som kun er baseret på vurderinger og ikke fakta. Altså en VVM-redegørelse der er fuld af fejl og mangler og uden videnskabelig dokumentation.

Det er simpelthen uansvarlig embedsmandsførelse at besvare indsigelser med en VVM-redegørelse, der er fuld af fejl og kun er baseret på vurderinger. Forvaltningen må erkende, at den endnu engang laver noget makværk. Hvis politikerne i Norddjurs Kommune skal beslutte ud fra forvaltningens åbenlyse manglende emne til at lave kvalificeret rapporter, ser det skidt ud for politikerne og for borgerne i Norddjurs kommune."

Publiceret 23 February 2013 14:00