Nørager kan juble onsdag eftermiddag, når Regionsrådet endelig beslutter sig for at tildele landsbyen hæderen som Årets Landsby 2013. Snart tager byen første spadestik til en ny multihal. Arkivfoto.

Nørager kan juble onsdag eftermiddag, når Regionsrådet endelig beslutter sig for at tildele landsbyen hæderen som Årets Landsby 2013. Snart tager byen første spadestik til en ny multihal. Arkivfoto.

Nørager gør klar til at juble igennem

Det er på onsdag lidt efter klokken 14, at Regionsrådet kårer Nørager til Årets Landsby i Region Midtjylland

Af
Af Lars Norman Thomsen

Første punkt på Regionsrådets dagsorden onsdag 27. februar klokken 14 har overskriften:
"Tildeling af Region Midtjyllands Landsbypris 2013"

Resumé

Region Midtjylland har siden 2009 tildelt en årlig landsbypris til en landsby eller gruppe af landsbyer, der har vist veje til fornyelse og udvikling. Et bedømmelsesudvalg har vurderet 10 foreslåede kandidater til Region Midtjyllands landsbypris for 2013. 
Bedømmelsesudvalget anbefaler, at Nørager i Norddjurs Kommune tildeles Region Midtjyllands landsbypris 2013.

Forretningsudvalget indstiller,

at Region Midtdjyllands landsbypris i 2013 på 150.000 kroner tildeles Nørager i Norddjurs Kommune."
Som det fremgår af dagsordensteksten skal der nærmest ske en politisk studehandel af helt uforudset format, hvis ikke Nøragers 280 borgere kan strække armene jublende i vejret klokken 14.15 på onsdag.
Det er set før, at slipseklædte politikere får de underligste grunde til at gøre noget uforudset, men sker det på onsdag, vil tilliden til tildelingen af den årlige landsbypris lide et prestigetab af dimensioner.

Sammenkomst på FUTTEN

Regionsrådsmøderne er naturligvis offentlig og trasmitteres direkte fra Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg.
I Nørager er der komsammen på FUTTEN, så alle der vil følge den direkte transmission, kan dukke op og deltage i jublen.
Region Midtjyllands landsbypris uddeles hvert år og er på 150.000 kr.
Der er foreslået ti kandidater til modtagere af landsbyprisen. Bedømmelsesudvalget anbefaler Nørager til at modtage Region Midtjyllands landsbypris 2013.  
Fire af bedømmelsesudvalgets medlemmer har i deres anbefaling Nørager som første prioritet, en har Nørager som anden prioritet.
Om Nørager er der i indstilling til Regionsrådet fremhævet følgende. 

  • En negativ udvikling er vendt. Der er pt. 286 indbyggere i Nørager. I 2005 var tallet 273.
  • Etablering af Nørager Vandrerhjem.
  • Oprettelse af Nørager Udviklingsselskab og derigennem etablering af Nørager Børnehave.
  • Bevarelse af købmandsbutikken og udvidelse af den i 2012.
  • Mangfoldigt erhvervsliv med 30+ virksomheder, deriblandt L-tek som beskæftiger 80 medarbejdere.
  • Borgerprojekt omkring etablering af ny Multihal (bygges i 2013).
  • Nørager er fra 2012 med i "Matchmaking Auning" sammen med seks andre landsbyer.

null

Publiceret 23 February 2013 17:38