Debat Syddjurs:

Fuld tillid til Ungdomsskolens ledelse

Kommentar til Anette Quist Busks læserbrev på Adresseavisens hjemmeside: "Ungdomsskolens ledelse galt på den”

Af Jens Rasmussen (SF), gruppeformand, Syddjurs Byråd:

"Kære Anette.
Jeg er enig med dig på et punkt: Der er ingen lette løsninger!
Alle kræver budgetmæssige prioriteringer og det lykkedes jo som bekendt ikke at friholde Ungdomsskolen helt ved budgetforhandlingerne for 2013. Bl.a. derfor har den ansvarlige ledelse peget på en besparelse på SSP-området.
Det kan man være uenig i og forsøge at ændre og her kan vælges forskellig taktik:
Du vælger at gå til pressen (jeg håber ikke, du har valgt overskriften?) og måske senere søge indsigt.
Ungdomsskolens bestyrelse, der består af 4 forældrevalgte, 2 elevrep., 2 medarbejderrep., 1 valgt af LO Djursland, 1 valgt af Djurslands Erhvervsråd og 2 politisk valgte (bl.a. undertegnede), har fået en løbende orientering fra Ungdomsskolens ledelse om overvejelserne vedr. den fremtidige SSP-struktur i Syddjurs Kommune og er den 4/2-2013 blevet præsenteret for et oplæg, som en enig bestyrelse har valgt at bakke op.
Jeg har fuld tillid til Ungdomsskolens ledelse i denne sag og kan kun beklage, at afholdte og anerkendte medarbejdere vælger at søge nye arbejdsområder – men tager det til efterretning og ønsker held og lykke.
Anette, du vil som aftalt på FI-udvalgets møde 4/2 få en orientering fra Ungdomsskolen på jeres næste møde i FI, og kan så udtrykke din mening der. Det vil forhåbentlig give en større forståelse for sagens indhold.
Hvis der er vilje til at styrke SSP-arbejdet fremover vil der være mulighed for at prioritere det ved forhandlingerne om budget 2014 – håber du vil deltage, Anette, sammen med din gruppe – SF vil i hvert fald igen forsøge at skabe flertal for, at ungdomsskolen og SSP-arbejdet prioriteres højt – til gavn for de unge og alle os andre."

Publiceret 12 February 2013 12:37