2,7 mio. til natur på Anholt og ved Randers Fjord

Norddjurs Kommune får 2,7 millioner til naturoplevelser

Af
Anette Bonde

Der kommer flere faciliteter for turisterne langs Randers Fjord. Desuden skal lavheden og klitterne på Anholt genoprettes og udvides, og fortidsminder i Norddjurs skal være nemmere at finde. Initiativet skyldes, at Norddjurs Kommunes Udviklingsforvaltning har søgt og fået tilsagn om penge til naturprojekter.

Naturpleje og shelters

Planerne går blandt andet ud på at etablere såkaldte ?Hotspots? på den del af Naturpark Randers Fjord, der ligger i Norddjurs samt pleje af naturen langs kommunens kystlinje. Der skal blandt andet ryddes krat og kystskrænter.
Der bliver fem hotspots i Norddjurs og fem i Randers Kommune langs fjorden. I første omgang fokuseres der på at skabe en bedre adgang til naturparken både fra land og vand, eksempelvis i form af skilte, fiskerensepladser, P-plader, toiletter og shelters.
En sidegevinst af tiltagene er, at der kan skabes jobs, når plejen og formidlingen af naturen skal føres ud i livet.

Skiltning og ansøgning

Kommunen planlægger genopretning og udvidelse af lavheden og klitnaturen på Anholt. Det koster flere penge end kommunekassen og den aktuelle bevilling kan klare, og der bevilges derfor penge til at lave en udførlig ansøgning til EU-LIFE.
En del af pengene skal desuden bruges til at forbedre skiltningen og opstille vejvisere til nogle af fortidsminderne i Norddjurs.

Publiceret 12 February 2013 11:00