Købmand Karsten Jensen (th) er med i Nørager Beboerforenings afgående bestyrelse, som på lørdagens generalforsamling præsenterer et nyt og mere tidssvarende oplæg for medlemmerne.

Købmand Karsten Jensen (th) er med i Nørager Beboerforenings afgående bestyrelse, som på lørdagens generalforsamling præsenterer et nyt og mere tidssvarende oplæg for medlemmerne.

Nørager Beboerforening gearer helt om til nutiden

Den afgående bestyrelse lægger op til en ny struktur med en mindre bestyrelse og selvkørende aktivitetsgrupper

Af
Af Lars Norman Thomsen

Der skal sadles om i Nørager Beboerforening, hvis det står til den nuværende bestyrelse på syv. Der er behov for at inddrage endnu flere i arbejdet, og derfor er tiden nu kommet til at modernisere arbejdsformen, så det ikke kun er bestyrelsen som er ansvarlig for aktiviteterne.
"Der er på ingen måde tale om, at vi smækker med døren eller er sure og utilfredse," understreger Bjarne Knudsen, formand for Nørager Beboerforening:
"Tværtimod skal bestyrelsens forslag til ny struktur ses som et positivt udspil til at få flere borgere med i arbejdet, men på en måde, så de ved præcist, hvad de har ansvaret for."

Aktiviteterne bestemmer

Når Nørager Beboerforening lørdag formiddag afholder generalforsamling i det lokale forsamlingshus, stiller den samlede bestyrelse sine mandater til rådighed.
Det sker for at bane vejen for at fremme forslaget til ny struktur. Forslaget tager sig således ud.
Hovedbestyrelsen reduceres fra nuværende syv til tre  personer.
Der tænkes opbygget en struktur bestående af selvstændige aktivitetsgrupper med tilknytning til hovedbestyrelsen som for eksempel:
1. Børnehavegruppen - personer, der samarbejder med Nørager Børnehave.
2. "Husholderne" - personer, der samarbejder om forsamlingshusets udlejning, drift og vedligehold (ude som inde).
3. Festgruppen - personer, der tager sig af fester herunder Høstfest, Sankt Hans og Sommerfest.
4. Julegruppen - personer, der står for julens arrangementer som luciaoptog, julemarked, juletræsfest og byens juletræ samt  udsmykning.
5. "Nørager News" - personer der samarbejder om presse, hjemmeside med mere - med det formål at oplyse og gøre byen synlig såvel indadtil som udadtil.
Nu skal der så træffes beslutninger.

"Modellen bliver fremlagt til diskussion, og vi håber, at alle på generalforsamlingen vil bidrage med andre ideer," siger Bjarne Knudsen.

Publiceret 07 February 2013 10:45