Filosoffen og teologen fra Hyllested

K.E. Løgstrup er en af de mest markante tænkere i Danmark fra forrige århundrede. Løgstrup-kender fortæller om filosoffen og teologen ved en sogneaften i Ebeltoft torsdag aften

Af
Af Lars Norman Thomsen

K.E. Løgstrup (1905-1981), professor i etik og religionsfilosofi ved Århus Universitet i mere end 30 år, boede i lang årrække i Hyllested Bjerge.
Han var forsker på højt plan – og en flittig deltager i datidens debat om liv og samfund.
Det folkelige og det faglige gik hos ham sammen i en højere enhed.
Løgstrups tanker og forfatterskab fik indvirkning på både teologi og filosofi, og han fik således indflydelse inden for den akademiske verden, men forfatterskabet - især bogen "Den etiske fordring" (1956) - fandt endvidere et stort publikum uden for universitetsverdenen.
Den har fortsat rang af en klassiker.
Ole Jensen udgav i 2007 bogen "Historien om K.E. Løgstrup", og dele af bogen er udgangspunktet for hans foredrag torsdag 7. februar i Ebeltoft Sognegaard.- "Løgstrup - angst eller glæde?" - om en af de mest markante tænkere i Danmark fra forrige århundrede.
Ole Jensen havde Løgstrup som lærer og siden kollega ved universitetet i Århus.
Foruden professor ved universitetet har Ole Jensen været højskoleforstander, domprovst og rektor for Præsternes Efteruddannelse.

Livsopgaven

"Det specielle ved Løgstrup er, at han var både teolog og filosof, og at de to ting hos ham ikke kunne skilles ad. Det er fra kristendommen, han får sin livsopgave, nemlig at sige, at den moderne tankegang om, at verden er tom for mening og kun en række videnskabelige fakta, ikke kan forliges med den kristne skabelsesberetning. Han indser, at den moderne skabelsestanke har nogle mangler, der indskrænker virkeligheden, og for at få folk til at forstå det skal man ikke starte i religionen, men i den ganske almindelige iagttagelse af, hvordan vores menneskeliv er indrettet," sagde Ole Jensen til Kristeligt Dagblad i 2007, i et af de mange interviews, der fulgte i kølvandet på bogudgivelsen om K.E. Løgstrup.
I værket "Den etiske Fordring" findes det nok mest kendte Løgstrup-citat om det mellemmenneskelige: "Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej."
Foredraget begynder klokken 19.30.

Ole Jensen - bosat i Thy - Født den 24. januar 1937. - Student fra Aarhus Katedralskole 1955, cand. theol. fra Aarhus Universitet 1962. - Amanuensis og lektor i religionsfilosofi og etik ved Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet 1962-1974. - Professor i dogmatik ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 1974-1978. - Domprovst i Maribo 1978-1985. - Forstander for Grundtvigs Højskole i Hillerød 1985-1992. - Rektor for Præsternes Efteruddannelse 1992-2002. - Desuden: Medlem af Det Etiske Råd 1988-1994, fast gæste- prædikant ved Københavns Domkirke og efterspurgt folkelig foredragsholder.

Publiceret 07 February 2013 07:51