Debat Syddjurs:

Socialdemokratiet udstiller sig selv

Af Claus Wistoft (V), gruppeformand, Syddjurs Byråd:

"Lige nu er der voldsom debat om kommunegarantier i Syddjurs kommune, og vi der overhovedet kan finde på at tage ordet i vores mund, hænges ud som nogen der smider med borgernes penge til højre og venstre – jeg synes lidt fakta kan berige debatten.
Kommunegarantier et almindeligt anvendt kommunalt værktøj, som bruges for at stimulere byggeri af almene boliger, samfundsnyttige varme- og vandforsyninger, diverse idrætsanlæg mv.
Garantier gives efter nøje overvejelse – og udelukkende i tilfælde hvor det har væsentligt samfundsmæssig betydning.
Syddjurs kommune har i øjeblikket garantier ude for ca 2,2 mia kr, afgivet gennem mange år, og med allerflest succesfulde projekter som resultat.
Som noget nyt har vi for et års tid siden, på de fleste typer garantier indført et årlig garantigebyr på 0,5 procent, på nye garantier og af den til enhver tid værende saldo. Det er selvfølgelig indført fordi en garanti er en risiko, hvorfor det er rimeligt at det fællesskab som tager en risiko for andre, modtager en præmie herfor.
Lidt sjovt er det, at de politikere der i disse dage hagler kommunegarantier ned i de lokale medier,  gennem deres tid i byrådet mange gange har stemt for garantier uden nogen provision, og uden debat.
Lige nu har Hornslet Fjernvarme og Djurs Biogas planer om projekter som på den ene side er adskilt, men alligevel hænger uløseligt sammen.
Hornslet Fjernvarmes bestyrelse ønsker at frigøre sig fra varmeplan Århus, for at sikre en billigere varmepris for forbrugerne i Hornslet, og Djurs Biogas indgår som leverandør af varme i denne plan.
Mit indtryk er at både bestyrelsen for Hornslet Fjernvarme og Djurs Bioenergi er kompetente og ansvarlige mennesker,  som løfter ansvaret for forsyning på bedste vis, og som i alt fald ved mere om teknik, fjernvarmerør og biogasproduktion end byrådet gør.
Derfor kan det undre at nogen byrådsmedlemmer har så travlt med at hagle de nødvendige garantier ned, uden at oplyse summen af den samlede garantisum, som formodentlig skal til for at sikre de to projekters gennemførelse.
Djurs bioenergi har søgt om en tilkendegivelse på 58 mill kr og Hornslet Fjernvarme vil få brug for en garanti i omegnen af 75 millioner kroner – i alt 133 millioner kroner, hvis vi ønsker at sikre billig varme i Hornslet og samtidig stimulere kommunens største eksporterhvervs udviklingsmuligheder i fremtiden.
Socialdemokratiet har ikke forstået at disse sager hænger sammen, så vil man fremtidssikre varmen til Hornslet kræver det garanti til begge projekter.
Socialdemokratiet løber efter borgerstemningen i Lime (og respekt for den) – uden at have øje for, at man I virkeligheden lader langt flere borgere i Hornslet i stikken !
Det er ikke helhedstænkning  -  det er populistisk enkeltsagstænkning, som i den grad udstiller Socialdemokratiets mangel på overblik."

Publiceret 06 February 2013 10:33