Arkivfoto

Arkivfoto

Debat:

Ingen hasard med borgernes penge til biogas

Af Jesper Mathiesen, på vegne af socialdemokraternes byrådsgruppe i Syddjurs Kommune:

"Det er ikke bare en klatskilling der skal til, hvis der skal gives kommunegaranti til et biogasanlæg ved Lime. Vi snakker om en garanti på cirka 58 mio. kr.
Derfor er vi også enige med de radikales Carsten Bech, når han i læserbrevet "Borgmester Bille overhørte økonomiafdelingens advarsel" tager det udgangspunkt, at så store investeringer skal der være tiltro til på forhånd.
Det var med det samme udgangspunkt vi i 2011 vurderede ansøgningen om en kommunegaranti til et anlæg ved Andi, og som vi stemte imod. Vi stemte også imod at Syddjurs Kommune skulle være repræsenteret i bestyrelsen for Djurs Bioenergi. Carsten Bech har ret i, at også kommunens økonomiafdeling gav udtryk for deres betænkelighed ved den ansøgte garantistillelse på grund af projektets samlede risiko. SF og Venstre valgte at stemme for. 
Vi er nu i nøjagtig samme situation. Nu gælder det bare en ansøgning om en kommunegaranti fra selv samme selskab til et anlæg ved Lime. Spørgsmålet er om vi nu har så meget tiltro til projektet, at vi er parate til at yde en kommunegaranti?
Det korte svar er nej. I den senere tid er der rejst en række usikkerheder, der knytter sig til projektets samlede økonomi, og som begrunder vores svar. Projektets omkostningseffektivitet er ikke høj nok, og derfor har NaturErhvervsstyrelsen sagt nej til et tilskud på 22 mio. kr., usikkerheden om muligheden for kommunegaranti til el produktion er et par af de forhold, der stiller skarpt på den risiko der er forbundet med en kommunegaranti. Samtidig er det også vores oplevelse, at der blandt partierne i byrådet er forskellige holdninger til, hvorvidt man er for eller imod fuld garanti. Altså endnu en usikkerhed, der kan få betydning for projektets samlede bæredygtighed.
Vi er derfor også nået dertil, hvor vi trækker time-out kortet. Vi kan ikke støtte en kommunegaranti, der spiller hasard med borgernes penge."

Publiceret 03 February 2013 21:39