Fra venstre direktør Preben Thomsen, djursBO, udvalgsformand Ninna Thomsen (BL), og forstander for aktivitets- og botilbud i Syddjurs Kommune, Uffe Thomsen.

Fra venstre direktør Preben Thomsen, djursBO, udvalgsformand Ninna Thomsen (BL), og forstander for aktivitets- og botilbud i Syddjurs Kommune, Uffe Thomsen.

Gode boliger til voksne handicappede

Rejsegilde på 20 plejeboliger i Hornslet til voksne med autisme eller erhvervede hjerneskader

Af
Af Martin Schultz

”Den sidste brik er lagt i vores handlingsplan. Nu står vi med et godt boligtilbud til alle vores borgere på voksen handicapområdet.”
Det siger formand for Sundhed, social- og ældreudvalget i Syddjurs Kommune, Ninna Thomsen (BL), efter at hun onsdag overværede rejsegildet på 20 plejeboliger på Tendrup Møllevej i Hornslet.
Det er boligforeningen djursBO, som er bygherre på de tyve boliger. Der er 12 boliger til voksne med erhvervet hjerneskade og 8 boliger til voksne borgere med autisme.
Boligerne er hver på omkring 50 kvm med dertil hørende fælles og servicearealer.


Til de svageste borgere

Boligerne bliver døgnbemandet med pædagoger og plejepersonale, og der forventes ansat over tyve medarbejdere.
Henover dagen skal de fleste beboere ud i forskellige aktivitets- og træningstilbud i kommunen.
Udvalgsformand Ninna Thomsen er stolt over at Syddjurs Kommune er i færd med at fuldføre sin handlingsplan om gode bo- og aktivitetstilbud til alle borgere på voksen handicapområdet.
”Kan man måle en kommune på de tilbud man giver de svageste borgere, så står Syddjurs stærkt,” siger Ninna Thomsen.
”Det betyder, at vi også på medarbejdersiden har erhvervet de kompetencer, som er nødvendige.”

Boligerne står klar til sommer

Kommunerne fik overladt voksen handicapområdet ved kommunalreformen og mange var i tvivl om kommunerne kunne løfte denne opgave.
”Vi har i dag 112 døgnpladser og differentierede aktivitetstilbud til handicappede borgere over 18 år. Det er et resultat af den styrke og de stordriftsmuligheder vi har nået ved kommunesammenlægningen,” siger Uffe Thomsen, som er forstander for bo- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune.
De tyve nye plejeboliger står klar til sommer og beboerne forventes at kunne flytte ind til september.

Bo- og aktivitetstilbud i Syddjurs: Bo- og Aktivitetstilbud Marie Magdalene Skovparken, Ryomgård Gransvinget, Ebeltoft Rodskovvej i Hornslet Aktivitetstilbud i Skovly, Termestrup Boligforeningen djursBO Boligforeningen DjursBo har 1700 boliger på Djursland. Deriblandt Skovparken, Ryomgård Frejasvænge, Kolind Plejeboligerne Søhusvej, Ebeltoft

Publiceret 03 February 2013 12:00