Debat:

Havvindmøller på land?

Af Lene Pultz, Aldershvilevej 2, Vivild, 8961 Allingåbro:

"Vi har endnu ingen kæmpevindmøller opstillet i Hevring Ådal i Norddjurs Kommune. Og inden Kommunalpolitikerne skal træffe beslutning om, hvorvidt de seks 149 meter høje vindmøller skal opstilles, vil det være en del af officialprincippet – også kaldet undersøgelsesprincippet, at se på, hvordan store vindmøller kan påvirke naboerne.
Fakta er, at vindmøllerne i Hevring Ådal vil blive 149 meter høje. Til sammenligning er de havvindmøller, som fra 2011-2013 bliver opstillet i Anholt havvindmøllepark kun 142 meter over havoverfladen.
Der er dermed tale om meget høje vindmøller, som muligvis skal opstilles i Hevring Ådal med en minimumsafstand på kun 600 meter til nærmeste nabo.
Fakta er, at høje vindmøller laver mere lavfrekvent støj end lave møller, og man ved, at lavfrekvent støj generer alle.
Lavfrekvent støj kan sammenlignes med den rungen, man fornemmer i kroppen, når en lastbil i nærheden står i tomgang.
Lavfrekvent støj fra en stor vindmølle kan i modsætning til højere toner rejse flere kilometer gennem luften, og den har let ved at trænge ind i huse.
http://videnskab.dk/teknologi/store-vindmoller-laver-mest-lavfrekvent-stoj
Fakta er, at lovgivningen om vindmøller i Danmark kun har defineret støjgrænser ved vindhastigheder på 6 og 8 meter per sekund, og ved alle andre vindhastigheder, kan møllerne larme frit.
Fakta er, er udover den lavfrekvente lyd, kan lokalbefolkningen også blive generet af støj, skyggekast og refleksioner. Den dominerende del af støjen fra vindmøller er aerodynamisk. Den opstår, når rotorbladene passerer gennem luften.
Kære politikere - lad havvindmøllerne blive på havet.
Tvivlen skal komme den svage part til gode. Dette gælder f.eks. på støjområdet beskrevet i VVM-redegørelsen, hvor der, efter det oplyste, ikke foreligger undersøgelser, der på sikker grund fastslår, i hvilket omfang støjen er sundhedsskadelig, og her bør tvivlen komme den svage part til gode, altså i dette tilfælde naboerne i nærområdet.
Norddjurs Kommune bør i stedet gøre som mange andre kommuner allerede har gjort. Sig stop for opstilling af 149 meter høje vindmøller kun 600 meter fra nærmeste nabo."
 

Publiceret 01 February 2013 12:16