Debat:

Biogas - borgmester Bille overhørte økonomiafdelingens advarsel

Af Carsten Bech (B), Syddjurs Byråd:

"På trods af advarsler fra økonomiafdelingen i Syddjurs Kommune fremsatte borgmesteren på byrådsmøde det 24. feb. 2011 forslag om at borgerne i Syddjurs kommune skulle kautionere for  59,44 mio. kroner til et biogasanlæg. Anlægget i Andi er heldigvis nu taget af bordet, men i stedet er et område i Lime aktuel. Her er der søgt om en næsten tilsvarende kommunegaranti på cirka 58 mio. kroner.
Vedr. anlægget i Andi var der en klar  advarsel fra kommunens egen økonomiafdeling. I en bemærkning til et notat fra Rambøll, skriver afdelingen ”At selv om overtagelse ved konkurs kan ske til en forholdsvis lav andel af nyprisen, vil efterfølgende anvendelse af anlægget være meget begrænset og værdien således meget lav.” samlet set er økonomiafdelingen betænkelig ved den ansøgte garantistillelse på grund af projektets samlede risiko og KL`s anbefaling til kommunerne om at være tilbageholdende med at give lånegaranti.
Risikoen er reel, en kommune hæfter allerede for en stor  gæld. I Tyskland har mange biogasanlæg økonomiske problemer.
Advarslerne førte ikke til at Kirstine Bille stoppede op. Hun lavede i stedet et ændringsforslag til sagen. Ændringsforslaget betød at, til gengæld for garantien skal Syddjurs Kommune have en plads i bestyrelsen for biogasselskabet. Forslaget er ikke gennemtænkt! Bestyrelsespladsen bliver en uriaspost. Hvad skal vedkommende stille op hvis biogasselskabet bliver økonomisk nødlidende, det vil i givet fald ført kunne konstateres efter at anlægget er bygget og sat i drift, går det galt har det kommunale bestyrelsesmedlem den opgave at give byrådet besked, men kan reelt ikke gøre noget for at forhindre det.
Netop forslaget om en kommunal plads i bestyrelsen, viser at Kirstine Bille er klar over at der er en risiko, men i stedet for at tage konsekvensen af de mange risikosignaler, samlede SF og Venstre 14 stemmer for borgmesterens forslag.
Natur og Erhvervsstyrelsen har netop afvist en støtteansøgning fra Djurs Bioenergi på cirka 20 mio. kroner med den begrundelse, ”at projektets omkostningseffektivitet ikke er høj nok”. Igen en klar indikator der viser at det er risikabelt at stille garanti via skatteborgernes fælles kasse.
Borgmesterens iver efter at få et biogasanlæg i drift, betyder at kommunens medarbejdere må bruge mange mandetimer på denne opgaver. De resurser kunne være brugt langt mere givtigt på andre områder.
Biogasanlægget ved Lime er ikke den rigtige løsning. Så store investeringer skal der være tiltro til på forhånd.
En tænkepause er der brug for under alle omstændigheder. På biogasområdet er der mange nye muligheder på vej. F.eks. er Arla langt fremme med udvikling af anlæg som der vil betyder at landets malkekøer kan producere el til 800.000 husstande. Anlæg der ude ved gårdene til 200 dyreenheder fylder hvad der svare til 2 containere. Det vil da være langt bedre frem for at gylle skal fragtes frem og tilbage.
Derfor vi skal ikke haste noget igennem, men vente på den rigtige løsning. – Og vi skal under ingen omstændigheder sætte skatteborgenes penge på højkant, i form af en kommunegaranti."

Publiceret 01 February 2013 12:37