Socialdemokratiets borgmesterkandidat Jesper Mathiesen (th) noterede flittigt til logbogen ved seancen i Ryomgård.

Socialdemokratiets borgmesterkandidat Jesper Mathiesen (th) noterede flittigt til logbogen ved seancen i Ryomgård.

Socialdemokratisk tour de force i øst og vest

Socialdemokratiets Explorerekspedition til borgerne i Syddjurs Kommunes fem hovedbyer har givet byrådsgruppen vished for, at der fortsat er et stykke vej til en Syddjurs-identitet

Af
Af Lars Norman Thomsen

Hvad mener borgerne i kommunens fem hovedbyer med tilhørende oplande? Er der noget om, at de i den vestlige del af Syddjurs Kommune føler sig forbigået i forhold til den østlige del? Har de grund til det? Er det bare en pseudodiskussion uden andet reelt indhold end en gang andedamssnadren fra få personers side, som vil være der uanset, hvorhen i Syddjurs man kigger?
Fire spørgsmål, som har været udgangspunktet for Socialdemokratiets såkaldte Explorerekspedition til Syddjurs Kommunes fem hovedbyer, for at få svar fra borgerne i Hornslet, Rønde, Kolind, Ryomgård og Ebeltoft.

Mangler forståelse

Vi mangler alt for mange gange forståelse hos visse dele af forvaltningen, når vi kommer med nye initiativer og forslag. Senest fik vi blank nej til en ansøgning om et bosætningsinitiativ, og det undrer os, selv om vi måske ikke havde ventet andet," sagde Søren Skovsen fra Ryomgård Distriktsråds bestyrelse, da han mødte tre repræsentanter fra Socialdemokratiet, borgmesterkandidat Jesper Mathiesen, Anette Quist Busk og Mogens Petersen, en bidende kold fredag aften ved Kiwi i Ryomgård.De tre fremmødte bestyrelsesmedlemmer fra Ryomgård Distriktsråd fik en time lang snak-debat med de tre socialdemokrater, der noterede flittigt ned til den logbog som skal blive udkommet af Socialdemokratiets tour de force.
"Planerne om ikke længere at have hovedbyer i Syddjurs, vil jeg gerne advare mod," lød det fra Kirting Olesen, formand for Ryomgård Distriktsråd.
"Kan du ikke godt forstå, at man i Mørke spørger, hvorfor de ikke er hovedby, og det samme vil de spørge om ude på Mols," replicerede Socialdemokratiets Mogens Kristensen.
"Jeg tror, det kan vise sig at være en fordel, hvis vi ikke har særligt udnævnte hovedbyer," føjede han til.
"For os er det vigtigt, at politikerne melder klart ud og viser, at de vil hele Syddjurs. Det kan hovedbyerne være med til at sikre," fortsatte Kirting Olesen.

Følelser i spil

Mens mange borgere hastede skyndsomt videre i den bidende kulde, og Jesper Mathiesens kæreste kiggede forbi med en kop lunende kakao, fortsatte diskussionen.
Den afslørede, at der er langt fra Ryomgård til nogle af de øvrige hovedbyer og modsat.
Der er fortsat et stykke vej til en egentlig Syddjurs-identitet, selv om Ryomgård Distriktsråds repræsentanter ikke kan beskyldes for at høre til dem, der piver i øst-vest debatten.
De undlod dog ikke at bemærke, at Ryomgård ikke just skummer over af kommunale anlægskroner i de kommende 3-4 år.
Det øvrige byråd kan læse om borgernes synspunkter på øst-vest diskussionen, når Socialdemokratiet er klar med sin logbog.
For partiet er Explorerekspeditionen naturligvis en start på valgkampen, hvor Socialdemokratiet har besluttet at arbejde på gadeplan for at signalere deres politiske mantra om, at de "lytter til borgerne".

Publiceret 01 February 2013 18:00