Over 100 borgere deltog i borgermødet,og der kom mange ideer til, hvordan fremtidens Vivild skal se ud.

Over 100 borgere deltog i borgermødet,og der kom mange ideer til, hvordan fremtidens Vivild skal se ud.

Vivild i samlet flok på vej mod fremtiden

Godt besøgt borgermøde om udvikling i Vivild

Af
Anette Bonde

Der var både diskussionslyst og masser af ideer, da borgerne i Vivild mødtes for at drøfte udviklingen i Vivild og opland.
Vivild Idrætsforening og Vivild Borgerforening havde indkaldt til borgermøde mandag 28. januar, og over 100 mennesker mødte op. Efter at have fået ridset status op, handlede det om visioner for fremtiden, og her kom borgerne virkelig på banen. Der var ideer om branding, synlighed på nettet, tiltrækning af børnefamilier, fælles område både uden- og indendørs og meget mere.
Der blev efterfølgende nedsat en gruppe, der skal samle trådene. Gruppen består af fire borgere, der meldte sig på mødet, samt repræsentanter fra Borgerforeningen og Idrætsforeningen. De vil i den kommende tid holde møder inden der igen indkaldes til borgermøde, for at gøre ideerne mere konkrete.
Formand for Vivild Idrætsforening Torben Stampe er glad for udfaldet af mødet.
"Det viste, at Vivild er på vej, og at der er mange ideer tilstede. Alle vidner om, at der er et stort ønske om at fastholde og videreudvikle området som et godt sted at bo."

Publiceret 31 January 2013 10:00