"Man kan undre sig over denne korrumperede adfærd, samt mangel på god moral, etik og opførelse fra primært Venstre og SF i denne sag," skriver Peter Moestrup i dette indlæg om 'biogassen'. På billedet borgmester Kirstine Bille (SF). Arkivfoto.

Debat:

Biogas - når magten viser grimmeste ansigt

Af Peter Moestrup, Hejlskovvej 38, Hejlskov:

Men det er vel også det der normalt først forsvinder, der hvor man krydser grænsen mellem rigtig og forkert. Som børn var vi aldrig i tvivl om hvad der var rigtigt og forkert. Det er først senere i livet, at nogle voksne får svære ved at lytte efter det indre kompas.

Djurs Bioenergi har bevidst afgivet ukorrekte oplysninger til både Syddjurs og Norddjurs Kommune i forbindelse med deres låneansøgninger vedr. kommunallånegaranti. Der er ikke oplyst de korrekte transportafstande mellem leverandørerne og de påtænkte biogasanlæg i Lime og Grenaa. Det gør de økonomiske antagelser særdeles usikre og utroværdige. Der er tilsvarende bevidst afgivet fejlagtige oplysninger til NaturErhvervstyrelsen, da der er søgt om tilskud til etablering af biogasanlæg i samme kommuner. Et tilskud, der IKKE blev givet med følgende begrundelse, "at projektets omkostningseffektivitet ikke er høj nok". Der er afgivet ukorrekte oplysninger ang. hvor langt projektet er fremme i forhold til myndighedsbehandlingen.

Trods det faktum, at der på tro og love, bevidst er afgivet fejlagtige oplysninger, da bagmændene søgte om statstilskud og kommunale lånegarantier, så finder Bille og Wistoft ikke disse forhold bekymrende.
Lodsejeren i Lime vil ikke sælge jorden til bagmændene, så nu skal der indledes en ekspropriationssag af Bille og Wistoft.

Vi har altså følgende situation:
- Djurs Bioenergi afgiver ukorrekte oplysninger for at opnå uretmæssige tilskud/garantier fra det offentlige.
- NaturErhvervstyrelsen sige nej til at yde tilskud, da hele projektet det er for dyrt/usikkert.
- Venstre og SF siger, pyt... og ser den anden vej og giver en lånegaranti på 60 mio. kr. eller mere.
- Venstre og SF ekspropriere med glæde jorden på et stort og veldrevet landbrug for at placere et stort biogasanlæg meget tæt ved et velfungerende lokalsamfund.
- Lodsejeren konkurstrues som følge af ekspropriationen og kan vælge at indlede en dyr retssag mod bagmændene med opsættende virkning (som kommer til at tage meget lang tid), hvor alt byggeri kommer til at stå stille.
- ved etableringen af en 9 km. gasledning til Hornslet skal der nok også eksproprieres jord.

Jo tak, Venstre - ved du, hvor du har (ganske som i Fredericia).

Nå ja, det er jo også i præcis samme område, at kommunen har sagt nej til at opføre en Foderlade på 10 m., men ja til et bette biogasanlæg på 30-35 m i højden. Jo, det ER desværre sandt, selvom kommunen igen forsøge at unddrager sig sandheden og mørklægger sagen.

Lige siden Økonomiudvalget lavede 'lokumsaftalen' om, at tage Mørke ud af biogasplanlægningen, selvom COWI havde udpeget området og i stedet for tage Lime med, som COWI ikke have peget på, er det ved at gå helt galt for kommunen - igen.

Man kan undre sig over denne korrumperede adfærd, samt mangel på god moral, etik og opførelse fra primært Venstre og SF i denne sag.

Morale, man skal afholde sig fra Mørkemandens gerninger."Publiceret 30 January 2013 20:15