Debat Syddjurs:

Politisk flertal ligeglad med miljø og natur

Af Jens Rasmussen (SF), gruppeformand, Syddjurs Byråd:

"På økonomiudvalgsmødet 13. dec. 2012 var pkt. 1436 Natur, Teknik og Miljø-udvalgets forslag til den sparepulje på 450.000 kroner, som budgetforligets parter, havde overladt til udvalget, at finde indenfor det tildelte budget for 2013.
På trods af stor modstand fra SF valgte flertallet (A-B-V-C) i både NTM og ØK, at finde 200.000 kroner ved at vende tilbage til tidligere tiders brug af pesticider for at holde gader og stræder fri for ukrudt.
Dette tilbageskridt for miljøet i vor naturskønne kommune er så meget mere overraskende for os i SF, da vores regering lige har lanceret en plan for at reducere miljøbelastningen fra sprøjtegifte – "først og fremmest til gavn for drikkevandet og danskernes sundhed".
Imidlertid valgte de lokale socialdemokrater og den radikale udvalgsformand at overhøre SF´s protester – hvorfor? Var det en tak for sidst ift. budgetforliget, som ovennævnte partier valgte at stå udenfor? – eller er natur og miljø bare noget man bekymrer sig om ved festlige lejligheder?
Socialdemokrater og Radikale kan selvfølgelig vælge at vaske hænderne og påpege, at forligspartierne selv må komme med spareforslagene (og SF har da også peget på alternativer) – men her stødte SF ind i et andet problem. Selvom vi både før, under og efter budgetforliget klart udtrykte, at vi IKKE ville være med til, at genindføre pesticider i ukrudtsbekæmpelsen, blev vi nu mødt med det borgerlige argument, at vi jo ikke havde fået det indskrevet i budgetbemærkningerne.
OK – det kan være en begynderfejl fra undertegnedes side, men jeg havde måske håbet på lidt mere troværdighed – i politisk sammenhæng skal aftalerne altså nedskrives, her er et ord ikke nok.
Unægtelig en speget indgang til et valgår: Dem vi troede, vi var enige med overordnet set holdt mund og dem vi troede, vi havde en aftale med sprang.
En lille sag, der kan få store konsekvenser for både miljø og samarbejde?
Det bliver spændende at se, hvordan vælgerne sammensætter det nye byråd 19. november 2013?"

Publiceret 27 January 2013 07:00