Debat:

DF støtter ikke Risky Business

Af Per Dalgaard, (DF), medlem af Syddjurs Byråd:

"Det kommende kommunevalg tirsdag 19. november 2013, bliver et af de mest spændende af mange kommunalvalg. Her op til valget i november 2013, hvor S og SF ligger godt underdrejet i meningsmålingerne, er resultatet af dette valg yderst spændende. Hvor mange S og SF borgmestre skal der mon udskiftes? Det er bl.a. et af de store spørgsmål.
For Syddjurs Kommune bliver det om muligt endnu mere spændende, idet hele tre løsgængere, en fra S og to fra V, nu er landet med en på Borgerlisten, den meget lokale Ebeltoftliste, og de to V-folk på Liste H, hvis politiske ståsted i landskabet endnu ikke er afklaret.
Sådan som jeg, og Dansk Folkeparti ser det politiske billede i Syddjurs Kommune, handler valget mere om, hvem der har evnen og ikke mindst viljen til at samle Syddjurs Kommune som en fælles enhed, hvor sognerådspolitikken er lagt på hylden, og hvor udviklingen er baseret på borgernes ønsker og behov. Det betyder for eksempel, at snævre økonomiske vurderinger ikke skal være bestemmende for, om vi skal have havvindmøller på landjorden i kommunen, eller om vi skal have et biogasanlæg med en enorm kommunal økonomisk garanti. Begge disse projekter ser for mig ikke ud til at være i den almindelige borgers interesse. Vindmølleprojekter forsøges etableret med et hav af uvederhæftige argumenter, og biogasanlægget forsøges solgt, som en fordel for fjernvarmeforbrugerne i Hornslet. Det kan der dog være noget om, såfremt fjernvarmeforbrugerne i Hornslet derved kan slippe for at modtage varme fra Studstrupværket, hvor varmeprisen står overfor store prisstigninger forårsaget af, at dette værk nu vil omlægge sin varme- og elproduktion fra kulfyring til udelukkende at fyre med træpiller.
Det bliver dyrt for forbrugerne, rigtigt dyrt. Og dette fordi nogle af de politisk korrekte politikere tror, at dette vil frelse verden. På trods af at kulprisen er faldet med ca. 30 procent i de sidste åringer, og vil forblive på et lavt niveau fremover, bl.a. fordi denne ressource ikke bliver en mangelvare i de næste flere hundrede år. I modsætning til biomasse/træpiller, som meget snart vil blive en mangelvare, med stigende priser til følge.
Problemet med det projekterede biogasanlæg er, at det kræver en ekspropriering hos en landmand, der ikke ønsker at sælge sin jord, sammen med en kommunegaranti for et meget stort millionbeløb.
Det er en yderst risikabel affære for kommunen, som DF får svært ved at støtte."

Publiceret 27 January 2013 18:22