Debat Syddjurs:

Politikerne er ikke i alliance med Fanden selv

Af Kirstine Bille (SF), borgmester i Syddjurs:

"På baggrund af et par læserindlæg om de lokale politikeres og embedsværkets roller rejste Lars Norman Thomsen i sin seneste leder i Adresseavisen spørgsmålet om nærdemokratiets vilkår.
Det er altid en tanke værd, om vi har skruet vores lokale demokrati rigtigt sammen. Om vi i fællesskabet "kommunen" bruger hinanden rigtigt.
Og jeg er glad for, at der er borgere, der engagerer sig i at tænke konstruktivt og komme med gode ideer. Det lokale demokrati er afhængigt af, at vi netop er engageret lokalt.
Jeg er ikke så glad for, at det efterhånden er blevet en uimodsagt sandhed, at politikerne i Syddjurs er blevet kørt over af embedsværket. At politikerne har glemt visionerne og er blevet en del af administrationen. At det at have et godt og resultatsøgende samarbejde med direktion og øvrige medarbejdere er blevet til en alliance med Fanden selv.
Det bliver ikke mere sandt af at blive gentaget!
For det første har vi ikke et magtsygt embedsværk. Vi har tværtimod medarbejdere, der hver eneste dag gør deres bedste for at give politikerne et oplyst grundlag at træffe beslutninger på. Og det er klart, at når opgaverne i kommunerne er blevet mere komplekse, så fylder medarbejdernes vejledninger til politikerne også mere.
Vi har en direktion, der arbejder for at udføre de beslutninger, byrådet træffer. Og i øvrigt ligesom politikerne arbejder strategisk med en organisation, der tager borgerne og kommunens opgaver alvorligt.
For det andet har vi i det seneste år intensiveret brugen af temamøder, hvor politikerne har haft mulighed for at blive klædt på til de politiske diskussioner. Her gennemgår vi sammen de store linjer, drøfter sektorplaner og muligheder. På baggrund af temamøderne udarbejder udvalg og forvaltninger i fællesskab de dagsordener, der skal behandles politisk.
Jeg holder jævnligt gruppeformandsmøder uden deltagelse af administrationen for på den måde at styrke det politiske niveau.
Jeg oplever således ikke en forskubbet magtbalance, men måske nok nogle ændrede roller, som det åbenbart kan være svært for nogle politikere at vænne sig til - selv nu 6 år efter sammenlægningen af kommunerne.
Vi er ikke valgt til at varetage særlige geografiske områder men til at se på helheden. Der skal være gode skoler, ordentlige dagpasningstilbud, kærlig ældrepleje osv. over hele kommunen. Vi skal bindes sammen af god infrastruktur, der tæller landeveje, cykelstier, kollektiv transport og ikke mindst net- og telefoniforbindelser.
Vi skal sørge for at handelslivet over hele kommunen har gode betingelser. Kommunen har derfor støttet dannelsen af Handel Syddjurs, som har styrket samarbejdet mellem de handlende i kommunen og kendskabet til hinandens vilkår.
Og vi skal aktivt arbejde for at forbedre vores erhvervslivs rammebetingelser, så der kan fastholdes og skabes nye arbejdspladser overalt i kommunen.
Det kræver, at vi har en fast hånd om kommunens økonomi. Det kræver, at vi laver anlægsinvesteringer, der giver forbedrede vilkår for borgere og medarbejdere og ikke mindst driftsbesparelser.
Det kræver, at vi ikke bygger prestigeprojekter med udgangspunkt i symbolpolitik.
Det kræver, at vi har et byråd, der tør træffe beslutninger, også når det ikke kan gøre alle tilpas.
Det har vi indtil nu samarbejdet bredt om i byrådet. Med de forandringer i grupperne, vi har set på det seneste, kan det blive en udfordring de næste 11 måneder at finde mindst 14 byrådspolitikere, der vil være med til det. Det kan ikke nytte noget at springe fra tue til tue og glemme perspektiverne i f.eks. en kommuneplan.
Politikere skal ikke grave sig ned i enkeltsager – det skal forvaltningen."

Publiceret 23 January 2013 10:19