De kunne næsten ikke vente, de mindste på Marienhoffskolen, da de i sidste uge fik overrakt deres iPads. Frisk evaluering viser, at lærerne også bakker stort op om det pædagogiske projekt.

De kunne næsten ikke vente, de mindste på Marienhoffskolen, da de i sidste uge fik overrakt deres iPads. Frisk evaluering viser, at lærerne også bakker stort op om det pædagogiske projekt.

Syddjurs lærere er vilde med iPads

Det har ikke været med paraderne oppe, at folkeskolelærerne i Syddjurs er gået i gang med at bruge teknologien i den daglige undervisning

Af
Af Lars Norman Thomsen

Forventningens glæde stod malet i de klare barneøjne, da Marienhoffskolen i Ryomgård i sidste uge overrakte iPads til de mindste børn på skolen fra 0. til 3. klasse.
Det kunne kun gå for langsomt med, at skoleleder Claus Peter Olesen og hans crew af IT-vejledere fik gjort sig færdige med at orientere forældrene om konsekvenserne af at få iPads i huset.
Man langt om længe var det tid til at komme ud i klasserne, hvor der stod en flot kasse  parat med en splinterny iPad i til hver elev og med navn på. De fleste børn gik stolte fra skolen, mindst to meter højere, klar til at afprøve vidunderet hjemme på værrelset.
Med uddelingen af Ipads til børn i indskolingen og i udskolingen - mellemtrinnet fik allerede deres i efteråret 2012 - har alle børn og lærere på Syddjurs Kommunes folkeskoler nu en personlig iPad.

Lærerne er parate

Hvis en eller anden gik og tvivlede på, om lærerne også var parate til opgaven med at bruge iPads i undervisningen, kan vedkommende tage det helt roligt. Skoleleder Annie Wernblad, Mørke Skole, har i forbindelse med sin masteruddannelse på Aalborg Universitetscenter i en afsluttende opgave spurgt folkeskolelærerne, om de har følt sig parate til det, som lidt populært er blevet døbt "IT-revolutionen i Syddjurs". Hun har sendt spørgeskemaer ud til samtlige godt og vel 420 lærere i kommunen og fået henved 75 procent tilbage i en besvaret udgave.
"Overordnet set er konklusionen, at lærerne er både motiverede og føler sig godt klædt på til opgaven. Min evaluering viser, at der er stor tilslutning til projektet, og den kommunale satsning," siger Annie Wernblad, der minder om, at der jo er tale om et pædagogisk projekt.
"Det må vi ikke glemme midt i alt snakken, om det er nu rigtigst at investere i iPads eller der skulle have være valgt en anden løsning."

Overraskende resultater

Annie Wernblad er overrasket over den entydighed fra lærernes side, som kommer til udtryk i hendes evaluering.
"Jeg havde da nok forventet, at der ville have vist sig tydelige forskelle mellem mandlige og kvindlige lærere, ligesom der havde været en aldermæssig trend, men det er ikke tilfældet."
Skolelederen vil ikke afvise, at den overraskende enighed blandt lærerne, måske hænger sammen med, at projektet er så relativt nyt for alle.
"Der er naturligvis også blevet udtrykt visse bekymringer til projekte. De går primært på, om der er penge til "de varme hænder", om iPads er svar på alle spørgsmål, og om forventningen er, at iPads nu skal indgå i alt."

Obs på lærernes læring

Når lærerne føler sig godt klædt på, hænger det primært sammen med, at de kurser, der har været afviklet til dato, har været det rigtige og levet op til forventningerne.
"Hvis et pædagogisk projekt skal blive en succes, gælder det mest af alt om, at være opmærksom på lærernes læring. Min undersøgelse viser, at de hidtil afviklede kursusaktiviteter er blev taget vel imod, og ligeledes at lærerne er motiverede for at lære og deltage i yderligere kursusaktiviteter," understreger Annie Wernblad, der i denne sammenhæng også betoner betydningen af it-vejlederne ude på skolen.

Skoleleder Annie Wernblads evaluering giver basis for at drage blandt andet følgende konklusioner: - Projektet er sat godt i gang - Overraskende enighed blandt lærerne, hænger måske sammen med, at det er så relativt nyt for alle - Mange kommentarer, som ikke er repræsentative for talmaterialet, det er flere steder tydeligvis de bekymrede, der har afgivet kommentarer - Lærerne er motiverede for at lære og deltage i yderligere kursusaktiviteter - Kursusønsker går to veje: konkrete apps eller pædagogik / didaktik; skal vi tilbyde begge dele – eller beslutte, hvor vægten skal ligge? - Relativ enighed om nærhed i kurser – på tre niveauer: skole, fag, ”hands-on” - Mange ønsker at deltage i faglige netværk – også om lørdagen - Vigtigt at være opmærksom på lærernes læring - Stor tilslutning til projektet, og den kommunale satsning - Bekymringer i forhold til projektet som sådan, går primært på, om der er penge til ”de varme hænder”, om iPads er svar på alle spørgsmål, og om forventningen er, at iPads nu skal indgå i alt

Publiceret 23 January 2013 19:56