Niels Erik Iversen (S), formand for Voksen- og Plejeudvalget, bød velkommen til dialogmødet.

Niels Erik Iversen (S), formand for Voksen- og Plejeudvalget, bød velkommen til dialogmødet.

God dialog om ny demenspolitik

Dialogmøde gav værdifulde input om demens

Af
Anette Bonde

"Demens er en forfærdelig sygdom, og der er ikke to situationer og forløb, som er ens. Vores store opgave er at se det enkelte menneske og tilbyde den rette hjælp og støtte til netop den person. Ønsket for arrangementet i dag er, at de mange bidrag hjælper os med at skabe en politik, som understøtter fleksibiliteten, fagligheden og den støtte, den enkelte har behov for."
Ovenstående var nogle af ordene, som formand for Voksen- og Plejeudvalget Niels Erik Iversen (S) bød velkommen med på et dialogmøde, der blev holdt torsdag 10. januar. Mødet var et af de første trin i det, der skal munde ud i en demenspolitik i Norddjurs Kommune. Den forventes vedtaget i september i år.
Ved mødet deltog omkring 50 borgere, pårørende, medarbejdere, politikere samt repræsentanter fra ældreråd, handicapråd og integrationsråd.

Dialog i mindre grupper

Efter Niels Erik Iversens velkomst gav konsulent Kirsten Gotfredsen en faglig vinkel på emnet. To pårørende gav derefter en personlig skildring af, hvordan det påvirker både den syge og alle tæt på vedkommende, når demensen rammer.
Efterfølgende var der dialog i mindre grupper om, hvordan tilbuddene til demente borgere og deres pårørende kan blive endnu bedre i fremtiden.

At bevare sin værdighed

Tryghed, genkendelighed, tålmodighed og nærvær blev nævnt som meget vigtige for en dement person.
Deltagerne drøftede, hvordan man bedst imødekommer det og samtidig tager hensyn til pårørende, som har brug for aflastning, vejledning og at tale med andre i samme situation. Flere talte også om, hvor vigtigt det er, at omverdenen møder den demente borger med respekt og blik for vigtigheden af at bevare værdighed i et vanskeligt sygdomsforløb.

Publiceret 23 January 2013 10:00