Debat Norddjurs:

Vi har ikke råd til udlicitering

Af Henrik Holmsted Pedersen, Robstrupvej 21, 8500 Grenaa:

"Generelt fornemmer jeg, at der  er  stor respekt blandt borgerne  i Norddjurs omkring borgmester Jan Petersens dygtige ledelse af kommunen, der i er også jeg enig. Men det bekymre os at se,  at Norddjurs i Region Midtjylland må dele en 1. plads sammen med Randers og Struer,  som nu alle har en arbejdsløshedsprocent på 6,0 procent. Det er ikke nok at bryste sig over at norddjurs nu ikke længere er udkantskommune, idet der har været en tilvækst det sidste stykke tid, - tilflytterne skulle jo også gerne kunne anvises arbejde.
Jeg fornemmer klart, at borgerne gerne ser nogle politiske  meget synlige og fysiske tiltag for at nedbringe arbejdsløshedsprocenten. Politikerne har store visioner, i hver tilfælde  på papiret,  om at nedbringe arbejdsløsheden, men tiden har vist, at det også kun er på papiret visionerne er.
En ny lov om seniorjob trådte i kraft 19. december 2012, en lov som medfører at kommunen nu akut skal ud og finde arbejde til et stigende antal seniorjobs, ud over alle kontanthjælpsmodtagerne som også skal anvises job, samt alle øvrige arbejdsløshedsgrupper i kommunen, - politikerne kan jo se at fremtiden  ikke bliver en solstrålehistorie.
Kære kommunalpolitiker,  se nu efter at få hjemtaget så mange arbejdsopgaver som overhovedet  muligt, opgaver som i øjeblikket er udliciteret. Det kan lyde dumt, men fakta er jo den,  at kommunen får betydelige refusionsmidler hjem fra staten når der oprettes seniorjob, og kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde.
Ligeledes vil det være et stort pluds for EGU-elever som ved en kommunalisering pludselig kan få praktikpladser oprettet hos egen kommune, og hvis  omkostninger refunderes fuldt og helt af staten, denne refusion får en privat arbejdsgiver ikke, og derfor kan det øjeblikket knibe med at finde EGU-praktikpladser.
Som loven og  systemet i øjeblikket er skruet sammen,  så  har vi i Norddjurs simpelthen ikke længere råd til stiltiende at se på, at borgerne sidder på hænderne, fordi kommunen ikke hjemtager udliciterede arbejdsopgaver, og på den måde kan anvise endnu flere arbejdspladser en tilfældet er i dag."

Publiceret 22 January 2013 08:38