Kolindsund:

Norddjurs på flade fødder

Af Lars Sloth, Danmarks Naturfredningsforening Norddjurs:

"Endnu engang bliver man forbavset over hvad der sker omkring Kolindsund.
Et flertal i kommunalbestyrelsen har netop vedtaget, at Kolindsund skal betragtes som særlig værdifuld landbrugsjord.
Der er flere forhold, der gør at denne vedtagelse er absurd set fra Danmarks Naturfredningsforenings side.
For det første har landmændene i Kolindsund ikke tænkt sig at have 10 meter bræmmer langs de mange vandløb nede i sundet. Det skal alle andre landmænd i Norddjurs Kommune og i resten af landet ellers for at gavne natur og miljø. I Kolindsund vil man fritages for denne bræmme, og altså dyrke jorden naturfjendtlig.
For det andet bruger man store mængder strøm til at pumpe vand ud af sundet, strøm der ved produktion udleder CO2. Andre landbrugsjorde kræver ikke en sådan CO2 belastning.
For det tredje har jorden i Kolindsund et højt organisk indhold, som ved dyrkning også udleder CO2, lidt i stil med at brænde tørv af.
Alle disse forhold peger på, at man snarere burde omlægge Kolindsund til en sø, altså flot ny natur end at fortsætte den naturstridige dyrkning.
Danmarks Naturfredningsforening vil opfordre kommunalbestyrelsen til at genoverveje sin beslutning og i stedet fortsætte den udredning, man var begyndt på, nemlig at undersøge om Kolindsund ikke snart kan bruges til andet end landbrug.
Norddjurs og Syddjurs kommuner var i fællesskab i gang med en udredning, men nu skifter Norddjurs Kommune hest midt i vadestedet.
Det må være en ommer."

Publiceret 22 January 2013 08:45