Arkivfoto.

Arkivfoto.

Afskedigelser på vej i asylcentre

Lukningen af asylcentrene i henholdsvis Grenaa og Ebeltodt koster arbejdspladser på Djursland

Af
Af Nicole Wolter

Tyve medarbejdere på asylcentrene i Grenaa og Ebeltoft kan se frem til at få en fyreseddel efter Røde Kors' beslutning om at lukke de to centre til udgangen af april.
Asylcentrene har levet en noget omtumlet tilværelse med flere tidligere lukninger på grund af blandt andet ændringer i antallet af asylansøgere i Danmark.
Men denne gang er lukningen af de to centre på Djursland for alvor.
Det siger centerchef Solveig Vestergaard, Røde Kors.
"Denne gang forbliver centrene lukkede. Beslutningen er led i en omstrukturering. Mindre enheder som Grenaa eller Ebeltoft skal trods størrelsen have det fulde set-up med tilbud om skole og sundhedsydelser. Det betyder, at omkostning pr. asylansøger bliver høj, og vi er nødt til at være økonomiske," siger hun.
Omstillingen af driften af asylcentrene følger således den på snart sagt alle områder omsiggribende trend med færre og større enheder.
"Vi laver nu fem enheder i hver af de fem regioner. Vi har en stor enhed i Jelling, hvor der både er sundhedsklinik og skole. Jeg håber selvfølgelig, at vi får mulighed for at tilbyde nogle ansatte på Djursland et arbejde i Jelling, men jeg ved det endnu ikke," siger Solveig Vestergaard.
Der er i dag omkring 170 asylansøgere i henholdsvis Ebeltoft og Grenaa, hvoraf kun de 50 er i Grenaa.
Omstillingen hos Røde Kors følger den nye asylaftale, som skal implementeres i løbet af 2013.
Her lægger man op til, at asylansøgerne skal kunne flytte ud af asylcentrene efter et halvt år og komme ud i mere varierede boformer.
Samtidig ønsker man at halvere sagsbehandlingstiden, så asylansøgerne forhåbentligt kommer hurtigere gennem systemet.
Det er intentionen hos Røde Kors at knytte skoledrift, sundhedsydelser og andre servicetilbud tættere sammen med boliger på og uden for centrene .

Publiceret 22 January 2013 18:00