SFs gruppeformand Jytte Schmidt (i midten) siger nej til vindmøller i Hevring Ådal, men SF Norddjurs er fortsat tilhænger af vindenergi, også når vindmøllerne placeres i Norddjurs, fastslår bestyrelsesformand Gitte Busck.

SFs gruppeformand Jytte Schmidt (i midten) siger nej til vindmøller i Hevring Ådal, men SF Norddjurs er fortsat tilhænger af vindenergi, også når vindmøllerne placeres i Norddjurs, fastslår bestyrelsesformand Gitte Busck.

Debat Norddjurs:

SF-Norddjurs går stadig ind for vindkraft – også i Norddjurs

Af
Af Gitte Busck

bestyrelsesformand i SF-Norddjurs:

"Vi tror på at vindenergi er én af de vedvarende energikilder vi skal satse på i Danmark både til vands og til lands og dermed også på Djursland. Vi skal naturligvis også bidrage til at pynte på CO2 regnskabet.

SF-Norddjurs arbejder fortsat for opstilling af vindmøller i Hevring Ådal, i overensstemmelse med den kommuneplanlægning en enig kommunalbestyrelse har godkendt.

Måske ville det være en fordel udelukkende at placere store møller på havet. Men økonomien er væsentlig mere overskuelig når møllerne placeres på land, og vi har næppe tid og råd til at vente med at handle.
Udgiften til etablering og drift af havvindmøller ligger iflg. Energistyrelsens Teknologirapport ca. 40 procent over udgifterne ved samme type nye landmøller.
Der er bekymrede borgere som frygter sygdom forårsaget af støjen fra vindmøllerne, og ingen af os kan give nogen endegyldig garanti for sundhed. Vi er konstant udsat for sundhedsrisici af uoverskueligt omfang. Bl.a. forekommer forureningen fra fossile brændstoffer, som påviseligt medfører sygdom og nedsat levealder, os som en væsentlig større risiko.
Vi glæder os over at lovgivningen om vindmøller er noget af det mest velregulerede vi har.  SF-Norddjurs vil til enhver tid arbejde for, at de lovbestemte grænseværdier overholdes, og at møller faktisk bringes til standsning i tilfælde hvor grænseværdierne ikke overholdes."

Publiceret 21 January 2013 15:44