Debat Syddjurs:

Brug de stærke sider – drop de usande myter

Af Knud Thorgaard (SF), tidligere borgmester i Ebeltoft:

"Da Syddjurs Kommune blev dannet var udgangspunktet en aftale mellem Rosenholm - og Rønde Kommune, hvor man inviterede Midtdjurs - og Ebeltoft Kommune med i denne nye kommune.
For stor en kommune for mange, for lille for andre, med de forkerte for en tredje gruppe og der var også en fjerde gruppe, der gerne havde set den gamle kommune bevaret.  
Lovgivningen fra Folketinget lagde imidlertid pres på og rammerne for det nye. Derfor endte det også med et stort flertal for denne konstruktion i alle 4 byråd. Mange opfattede det nok som et tvangsægteskab, men i den politiske styregruppe, der blev nedsat med 5 fra hvert byråd, opstod der hurtig enighed om, at dette samarbejde skulle lykkes. Opgaverne i de nye kommuner var større og flere. De gamle kommuner var fortid, og nu gjaldt det om at få skabt en sammenhængende kommune af hensyn til de 40.000 borgere, der boede der.
Det var visionen. Det var også en vision, at det, der skulle bære den nye kommune, var alle områders, byers og landsbyers mange forskellige stærke sider. Det skulle netop ikke være en kamp på fordomme og nedsættende angreb på hinanden. Udkantsområder skulle være ikke-eksisterende i vores kommune.
Jeg synes, det er særdeles vigtigt at finde dette perspektiv frem: En sammenhængende kommune og en vision om at bruge alle de gode muligheder, der findes i denne kommune.
Og det er det, debatten skal dreje sig om.
På det sidste er jeg blevet lidt trist til mode ved at høre og læse om de usande og negative myter, der er nogen, der mener at kunne se deres interesse i at sprede – både i det offentlige rum og i intrigante lukkede rum. Claus Wistofts indlæg, hvor tallene med anlægskroner pr. indbygger for de 7 år (4.360 kr. i Ebeltoft Kommune, 5,562 kr. i Midtdjurs Kommune, 5.884 kr. i Rosenholm og 11.765 kr. i Rønde Kommune), siger helt klart, at den myte, om at den vestlige ende af kommunen er blevet snydt, ikke har noget på sig.
Byrådsmedlemmer har, så vidt jeg ved, haft det omtalte notat med tallene i et par uger. Men seriøse byrådsmedlemmer har da en pligt til selv at følge med i, om der var kendsgerninger bag ved myten om en ulige fordeling. Notatet er nyt, men tallene har man jo selv kunnet finde til enhver tid ved at se i de kommunale regnskaber. 
Jeg synes, det er skuffende, at byrådsmedlemmer melder sig ud af deres egen gruppe, fordi de tror, de kan bruge denne forkerte myte i valgkampen, og at et byrådsmedlem bliver udelukket af sin gruppe, fordi hun netop ikke vil være med til at bakke op om nedsættende ord og holdninger om dele af kommunen.
Derfor: tag en timeout og find tilbage til visionen og debatter og kom med forslag til, hvordan det bliver ført ud i livet i Syddjurs Kommune."

Publiceret 21 January 2013 06:30