Beredskabschef Leif Bang mindedes ved nytårsparolen i særlig grad den dramatiske nat i marts, da rådhuset i Kolind brændte.

Beredskabschef Leif Bang mindedes ved nytårsparolen i særlig grad den dramatiske nat i marts, da rådhuset i Kolind brændte.

Roligt år for beredskabskommisionen efter rådhusbranden i Kolind

Nogenlunde samme antal udrykninger på Djursland i 2012 som i 2011

Af
Anette Bonde

Der var lige rådhusbranden i marts i Kolind. Den krævede flere af beredskabsstyrkerne på Djursland i aktion. Men resten af året forløb fredeligt for Brand og Redning på Djursland, sagde beredskabschef Leif Bang ved nytårsparolen for Grenaa, Kolind og Fjellerup.
Den fandt sted lørdag 5. januar på Stenvad Mosebrugscenter.

Alarmen gik klokken 01.41

I alt har der i 2012 været 488 udrykninger på Djursland, hvor tallet i 2011 var 480. Leif Bang mente, at rådhusbranden i Kolind nok var den udrykning, der vil bive husket længst.
12. marts klokken 01.41 kom alarmen, at kommunekontoret var overtændt. Da Station Kolind nåede frem konstaterede holdlederen, at der skulle mere end en automobilsprøjte og vandtankvogn til, og han tilkaldte derfor assistance fra Rønde og Grenaa. Da indsatslederen ankom, valgte han ydermere at tilkalde station Hornslet.
Leif Bang noterede, at branden blev så voldsom, fordi den blev opdaget sent, og fordi byggestilen gjorde, at flammerne kunne brede sig til de forskellige sektioner via gangarealet.

Ombygning af Moselund

I sikkerhedsudvalget har der ikke været de store sager i år. Dog har ét punkt fyldt meget, nemlig velfærdsfaciliteterne på Brandskolen Moselund i Grenaa.
Da man kørte en holdstørrelse på 10-12 var faciliteterne gode nok, men nu hvor der kommer 30-40 mand ad gangen, er det ikke tidssvarende. Leif Bang kunne derfor meddele, at man i 2013 laver en ombygning, så der etableres nyt undervisningslokale samt nye toiletter og bad.
Han nævnte endvidere, at der er indgået en samordningsaftale mellem Brand og Redning Djursland og Beredskabsforbundet.
Det er en formel aftale, der omhandler det samarbejde, der allerede er mellem de to instanser.
Han nævnte også, at REKO gennem en årrække har passet vagtcentralen.

Tiltrække nye brandmænd

Leif Bang takkede de brandmænd, der er rejst i løbet af året, og han bød velkommen til de nye og konstaterede, at der desværre fortsat er stationer, der mangler brandmænd.
"Så også i 2013 må vi yde en ekstra indsats for at tiltrække nye brandmænd," sagde han.
Brand og Redning Djursland har glæde af en række frivillige, der giver et nap. Deres opgaver er eksempelvis at sminke figuranter til øvelse, lave pumpeopgaver ved oversvømmelser, fyldning af røgdykkerflasker, lave mad ved øvelser og længerevarende indsatser og uddele kaffe og småkager til tilskuerne, når juletræet på toppen af skorstenen skal tændes.
De frivillige har brugt 5984 timer, som staten giver enhedstimebetaling til. Hertil kommer godt 500 timer, som der ikke betales for.

Udrykninger:
Grenaa
2010: 180
2011: 178
2012: 175, heraf 34 blinde ABA-anlæg, 5 falske

Kolind
2010: 58
2011: 55
2012: 48

Fjellerup
2010: 18
2011: 30
2012: 39, heraf 21 ABA-udkald

Hæderstegn
Thomas Thomassen: anciennitetstegnet for 10 år i brandvæsnet
Palle Søndergaard: anciennitetstegnet for 10 år i redningsberedskabet
Jeanett Hansen: anciennitetstegnet for 10 årredningsberedskabet
Indsatsleder Svend Erik Jørgensen: Hendes Majestæt Dronningens hæderstegn for 40 år i brandvæsnet
Holdleder Anders Lund: Hendes Majestæt Dronningens hæderstegn for 40 år i brandvæsnet
Holdleder Bent Kjeldsen: Kong Frederiks IX’s hæderstegn for god tjeneste i redningsberedskabet

Nye ansatte
Kirsten Dyrvig Andersen har bestået holdleder brand
Jørn Christensen og Karin Forslund har begge bestået instruktøruddannelsen i håndtering af tilskadekomne

Publiceret 09 January 2013 07:00