Elevkoncentration i grupper i naturfag.

Elevkoncentration i grupper i naturfag.

Ingen lektier er vejen frem

Der er lavet syv dogmer for at optimere undervisningen på HF-uddannelsen på Grenaa Gymnasium

Af
Af Nicole Wolter

Det er ikke for at forkæle de unge, at Grenaa Gymnasium har indført syv dogmer på HF-uddannelsen, hvoraf et af dem er at gøre undervisningen lektiefri i det første år.
Det er tværtimod for at hjælpe eleverne til at lære mere, og både lærere og elever er glade for den nye ordning, der blev indført i begyndelsen af indeværende studieår.
Lærer i historie og samfundsfag, Henrik Madsen, er tilfreds med at undervise efter de nye dogmer, herunder den lektiefrie undervisning, der dog ikke omfatter skriftlige afleveringer, som der til gengæld er mere hjælp til.
"Det giver bedre mulighed for at arbejde med stof på timen, at vi er stoppet med dag-til-dag-lektier. Eleverne fokuserer i højere grad på at lære at lære - bliver bedre til at tilegne sig nyt stof - og det gør dem mere parate til andet år på HF," siger Henrik Madsen.
Det er lærer i dansk og historie, Hanne Kjærgaard Hansen, helt enig i.
"Der er ingen elever, der er bagud på point fra begyndelsen af timen. For mange elever er alternativet nemlig ingen lektier. De er også mere aktive på timerne og hjælper hinanden. Den interaktion er vigtig. Forskning viser blandt andet, at det er rigtigt godt for elever at lære fra sig. Det er også blevet sjovere at være HF-lærer, fordi timerne starter positivt, og de lærer mere," siger hun.

Laver I også børn?

De unge HF'ere har meget forskellige forudsætninger, når de starter på deres ungdomsuddannelse.
Det er tydeligt i gruppen af studerende, der står og pjatter med hinanden på gangen.
Omkring halvdelen af dem kommer fra en efterskole, mens den anden halvdel allerede har en anden uddannelse eller har været ude på arbejdsmarkedet.
"Laver I også børn?" spørger en af de unge mænd med et skævt smil en kvindelig elev og hentyder dermed til de igangværende timer i naturfag.
Hun smiler.
"Bananfluer," svarer hun, hvortil han replicerer, at i hans klasse laver de skam rigtige menneskebørn.
Eleverne virker fulde af overskud, og det er måske netop, hvad de er.
Peter Moltesen, Grenaa, der går i 1.p, mærker det i hvert fald tydeligt.
"Jeg har altid haft problemer med at få lavet lektier. Det er lidt dumt, men der er så meget andet i min hverdag. Nu har jeg fået mere overskud, fordi jeg ikke skal hjem og lave lektier. Det giver også et kæmpe boost, at jeg kan følge lige så meget med i timen som de andre. Motivationen til at lære er højere, og jeg bliver ikke skoletræt på samme måde," siger han.
Line Eriksen, Grenaa, der går i 1.r, lægger vægt på at have bedre tid til skriftlige arbejder.
"Det er fantastisk dejligt at have fået bedre tid til at lave afleveringer og gå mere i dybden med dem. Det er også dejligt at komme ind i en klasse hver dag, hvor alle elever er med og ved, hvad vi taler om," siger hun.

Lærere Henrik Madsen (til venstre) og Hanne Kjærgaard Hansen fra Grenaa Gymnasium:

Lærere Henrik Madsen (til venstre) og Hanne Kjærgaard Hansen fra Grenaa Gymnasium: "Det kan for mange elever være uoverkommeligt at sidde hjemme og komme i gang med en skriftlig aflevering. Det er også svært for mange at få hjælp derhjemme. Vi sørger for, at eleverne får hjælp til at løbe deres skriftlige afleveringer i gang."

Eleverne rykker sig meget

Lærerne nyder også de mere effektive lektioner.
"Vi kan meget bedre styre den proces, der handler om at tilegne sig viden, tage notater, læse faglig tekst og meget mere. Vi har selvfølgelig en større udfordring med at tilrettelægge timerne, så tiden ikke går med at læse. Vi bruger for eksempel andre kilder som film, udvælger koncentreret stof, gør læseprocessen aktiv og meget andet," fortæller de to lærere.
De syv dogmer er inspireret af, hvad der foregår andre steder i landet, men er også i høj grad simpelthen en nødvendighed.
"Vi har fået væsentlig flere elever på HF, og det er en mere sammensat gruppe i dag. For nogle elever ligger skolen mange år tilbage," fortæller Henrik Madsen.
Der er også tegn på, at eleverne lærer mere.
"Vi kan tydeligt mærke, at eleverne har rykket sig. Det viser, at det er et godt redskab. Men det er også logisk og nødvendigt at sætte ind dér, hvor eleverne har manglet noget," siger Hanne Kjærgaard Hansen.

Publiceret 02 January 2013 20:54