Debat:

Tag godt imod østarbejderne

Af Bent Schouw, Smedebakken 11, DK-8400 Ebeltoft:

"I en omskiftelig tilværelse dukker nye ord og begreber op, mest fordi verden ændrer sig, gamle normer står for fald og nye kommer i brug.

I en stringent verden er det nyttigt at kunne definere indholdet af et ord, men der findes ikke en entydig definition af begrebet "social dumping".

Man kunne definere social dumping som forhold, hvor udenlandske lønmodtagere har løn- og arbejdsvilkår, som ligger under det sædvanlige danske niveau, men da vi er medlem af EU, der stiller krav om arbejdskraftens frie bevægelighed, skal man forholde sig til normerne for lønforholdene i EU som en helhed.
Den sociale dumper er normalt en arbejder fra den østlige del af EU, altså de tidligere socialistiske lande, som ønsker at ryste den socialistiske arv af sig, og forbedre sin lønforhold.

Det er manglende solidarisk forståelse, hvis man mener, det er social dumping, når en af socialismens ofre i Rumænien hæver sin løn fra f.eks. 10 kr/timen til f.eks. 50 kr/timen.
Der er intet til hindring for at socialismens ofre i det nuværende EU søger arbejde i et andet EU land, til den timeløn han er tilfreds med, og som han kan opnå.

Der er ingen krav om medlemskab af en fagforening eller tilpasning til den ene eller anden overenskomst, det ville være i strid med EU's krav om arbejdskraftens frie bevægelighed. Derimod skal en borger fra et EU land tilpasse sig de lokale skatteregler og lovpligtige arbejdsmiljøregler. Er arbejderen ansat i et firma fra et andet EU land, skal dette firma registreres i Danmark.

Det er naturligvis ubehagelig konkurrence, når højtlønnede arbejdere i nogle EU lande, møde konkurrence på deres velerhvervede rettigheder, men det kan være gavnligt for et samfund, som det danske, når et alt for højt prisniveau sættes under pres.

Når man bevæger sig rundt i Syddjurs Kommune, ser man ofte spor af de såkaldte øst arbejdere. Det er meget ofte hårdtarbejdende ofre for socialismen i den østlige del af Europa, der forlader armod og ønsker at forbedre deres sociale situation.

Tag godt imod øst arbejderne, de bidrager til velstand i vores land, og vi har moralsk pligt til give dem mulighed for at forbedre deres sociale niveau, også selv om det sker på et realistisk EU lønniveau, uden fingeraftryk fra monopolistiske fagforeninger i Danmark.

Det betyder dog ikke, vi skal acceptere illegal indvandring, grænseoverskridende kriminalitet og bekvemlighedsflygtning, der nasser på det danske velfærdssamfund. Man kan ikke sætte øst arbejderne i bås med sådanne uønskede elementer."

Publiceret 01 January 2013 15:00

Borgerne høres om affaldsplanen

djursland De to kommuner på Djursland satser, i en ny affaldsplan, på mindre affald til forbrænding og mere affald til direkte forbrænding.

Affaldsplanen er i offentlig høring til og med 19. april, og man kan se planen på Reno Djurs' hjemmeside, hvor man også enkelt kan komme med sine kommentarer. Her skal man blot opgive navn og adresse og skrive sin mening, som andre kan se på siden og lade sig inspirere af.

På hjemmesiden er der en kort præsentation af de 12 temaer, affaldsplanen er bygget på. Her kan man få et hurtigt overblik.

Der er også mulighed for at dykke længere ned i de enkelte emner og at hente hele forslaget til affaldsplan.

Ønsker man at komme med et længere høringssvar, kan man sende det på mail til kommunerne eller Reno Djurs.

Inspirationsaften

Kommunerne og Reno Djurs inviterer også til inspirationsaften, hvor man kan fordybe sig i et eller flere af de 12 temaer i affaldsplanen. Den holdes torsdag 12. marts kl. 19-21 hos Reno Djurs i Balle. Tilmelding er nødvendig

"Inspirationsaftenen er for de nysgerrige og videbegærlige, som gerne vil et spadestik dybere. Formålet er at klæde interesserede godt på til at indlevere et høringssvar eller bare at gøre dem endnu klogere på affald og genanvendelse," siger Reno Djurs' direktør Morten Therkildsen.

-vik