Debat Syddjurs:

Syddjurs har masser af potentiale

- visioner for 2013

Af Carsten Bech (B), gruppeformand i Syddjurs Byråd:

"Syddjurs Kommune har gode muligheder for udvikling og bosætning. Vi skal sikre stærke og attraktive by- og landsbysamfund. Udvikling og investeringer skal ske med respekt for helheden. Der skal sikres sammenhængskraft i Syddjurs Kommune.

Gode skoler og daginstitutioner er en vigtig forudsætning, når nye borgere vælger at flytte til. Det kan imidlertid ikke stå alene. Gode butikker og pæne handelsgader vægtes kraftigere end mange er klar over. Ved fremtidige budgetlægninger skal der sikres markant flere midler til istandsættelse og egentlig byfornyelse. Det haster, og er
tvingende nødvendigt hvis vore mange dygtigt drevne butikker indenfor dagligvare og detailhandel, skal have en reel chance, i forhold til den stadig skrappere konkurrence fra store kæder, og andre byer. Gode vilkår for butikker er også ensbetydende med flere job.

Det er der i høj grad brug for.

Ved planlægning er det vigtigt, at vi holder vildskud fra døren. Vi skal ikke tillade, at lavpriskæder eller andre etablere butikker uden for de bycentre vi kender i dag. Trækker vi handel ud af bycentrene, udhules grundlaget for mange forretninger, og øger risikoen for tomme butikslokaler. Det må ikke ske.

Godt Nytår."

Publiceret 01 January 2013 17:59