Debat Syddjurs:

2013 bliver bedre end 2012

Af Lars Klottrup, Mosevej 1, Hedeskov, 8410 Rønde:

"Efter de mange tunnelsyn, der har præget det politiske liv i Syddjurs i 2012, kan 2013 kun blive bedre.
Tunnelsyn har ikke været begrænset til den østlige del af kommunen, som den fornuftsstridige rådhusbeslutning ellers kunne forlede til at tro.
Værre er efter min menig tunnelsynet hos de politikere, der kun ser på investorernes interesser og er blinde for deres vælgeres - lokalbefolkningens - interesser. Det har biogasdebatten været et alt for godt eksempel på.
Lad os håbe for 2013, at vore politikere ikke bryder grundloven ved at ekspropriere jord til et biogasanlæg ved Lime, der ingen CO2-berettigelse har. - Og dermed ikke kan skydes ind under almenvellets interesse.
Lad os håbe for 2013, at vore politikere kommer til fornuft og i stedet for tunnelsyns-projektet i Lime satser på et stort fælles biogasprojekt med Norddjurs kommune. Det er jo for resten også der, det meste af gyllen på Djursland befinder sig!
Lad os håber for 2013, at vores politikere fremover først tager en grundlæggende værdidebat med borgerne i Syddjurs, før større planlægningsopgaver startes op. Som for eksempel Lejre Kommune har gjort det på vindmølle- og biogas-området.
Vi skal være os selv bevidste i 2013, men ikke os selv nok. Vi skal tænke på at gavne hele Syddjurs, ikke kun dele af kommunen. Og vi skal prioritere den lokale befolkning over fjerne investorer.
Lad os sammen løse de udfordringer, Syddjurs står overfor i 2013 og årene fremover. Lad os begynde med at vælte V-SF alliancen, der har skadet Syddjurs' balancerede udvikling så meget i 2012.
Godt nytår til alle - også til Claus Wistoft og Kirstine Bille. I og jeres partisoldater får kamp til stregen."

Publiceret 01 January 2013 23:03