Venstres enfant terrible Per Zeidler tager sammen med partifællen Flemming Hansen konsekvensen af lang tids uro i Venstres byrådsgruppe og bliver løsgænger

Venstres enfant terrible Per Zeidler tager sammen med partifællen Flemming Hansen konsekvensen af lang tids uro i Venstres byrådsgruppe og bliver løsgænger

Nu er der tre løsgængere i Syddjurs Byråd

Det har længe ulmet i Venstres byrådsgruppe. Det tager Per Zeidler og Flemming Hansen nu konsekvensen af i et valgår

Af
Af Lars Norman Thomsen

Det er sæson for løsgængere i Syddjurs Byråd. Senest fik Ninna Thomsen silkesnoren af sine socialdemokratiske byrådskolleger, der beskyldte hende for illoyalitet. Det tog hun selv konsekvensen af og blev løsgænger samtidig med, at hun bad om at blive slettet i medlemskartotektet hos Socialdemokratiet.

En overraskelse af de større for mange lokalpolitiske iagttagere, at det skulle komme så vidt, og ikke mindst for Ninna Thomsen selv, der ikke havde set den komme.

Overraskelsen er mindre, når det nu på årets første dag blev en kendsgerning, at Per Zeidler, Rønde, og Flemming Hansen, Mørke, fortæller, at de opgiver deres medlemsskab af Venstres byrådsgruppe og følger Ninna Thomsen over i løsgængernes rækker

Flemming Hansen har også mistet lysten til at være med længere i Venstres byrådsgruppe.

Flemming Hansen har også mistet lysten til at være med længere i Venstres byrådsgruppe.

Kan ikke nå hinanden

En beslutning, der har ligget og ulmet længe. Mere overraskende er det næsten, at damerne i Venstres byrådsgruppe, Marianne Kierkegaard og Karen Østergaard. ikke har fulgt trop. Per Zeidler og Flemming Hansen og de to damer har nemlig flere gange i efteråret 2012 været i opposition til resten af gruppen på både de indre og de ydre linier.

I en fælles pressemeddelelse forklarer Per Zeidler og Flemming Hansen, at der de seneste års tid har været svært at finde fælles fodslag med de øvrige i gruppen i en række "borgerrelaterede" sager.

Hvor blev borgerne af?

"Vi er af den opfattelse, at meget af det arbejde, der udføres i byrådet sker på baggrund af lovgivning fra Christiansborg, og hovedparten af det arbejde vi udfører er på de meget borgernære områder som børnepasning, folkeskoler, ældrepleje og vigtige beslutninger om anlægsinvesteringer. Vi er valgt af borgerne, og ikke af en forvaltning og en direktion, så derfor betyder borgervinklen meget for os i forbindelse med de beslutninger, vi ønsker at stå på mål for og blive bedømt efter i byrådet. Det har for os at se knebet i gennem længere tid, at finde et kompromis på disse områder, som vi synes levede op til det kodeks."

Per Zeidler og Flemming Hansen understreger, at de fortsat har en liberal tilgang til det at drive en kommune:

"Den (kommunen, red.) skal langt hen ad vejen drives på en forretningsmæssig forsvarlig måde, og der skal være balance mellem udgifter og indtægter, og overskud på driften. Systemer skal udfordres, udbud er en nødvendighed og skal bruges, hvor det giver mening. Der skal stadigvæk tænkes smartere og på nogen måder stadigvæk arbejdes hårdere for, at vi som kommune kan komme i mål hvert eneste år med skindet i behold. Igen er det efter vores mening nødvendigt, at vi tager borgerne med på råd, at vi lytter til de borgere, der ved mere om områderne end os selv, og handler ud fra det. Det mener vi er blevet forsømt det sidste års tid til halvandet."

Der skal ikke lefles

Duoen Zeidler og Hansen er slet ikke fortalere for at trække borgerkortet hver gang en politisk dagsorden spidser til, understreger de i pressemeddelelsen, men de har savnet, at borgernes indspark er blevet taget seriøst af de folkevalgte i en lang række sager.

De nævner: Taxa-sagen, rådhus-debatten, placering af jobcentrets medarbejdere og den verserende sag om placering af et biogasanlæg i  den vestlige ende af Syddjurs.

Fortsætter i Venstre

Begge ønsker fortsat at opretholde deres medlemsskab af Venstre, selvom de nu skrotter forbindelsen til byrådsgruppen. Det var ikke ved redaktionens slutning afklaret, om det rent faktisk er muligt.

Zeidler & Hansen fortsætter deres samarbejde i løsgængernes rækker med førstnævnte som gruppeformand.

De kommende måneder skal bruges til at finde en ny politisk platform, fordi begge samstemmende har proklameret, at de genopstiller ved det kommende kommunalvalg tirsdag 19. november.

Publiceret 01 January 2013 07:30