Debat Norddjurs:

Hvorfor store vindmøller i Hevring Ådal?

Af Anette Schaltz Villadsen, Ørsted Kærvej 11, 8950 Ørsted:

"Baggrunden for dette indlæg er den planlagte opstilling af 6 stk 150 meter høje 3 MW vindmøller i Hevring Ådal.

De 6 vindmøllers teoretiske årsproduktion er lig med vindmøllernes samlede MW x timer x dage. (18 x 24 x 365). Det vil sige 157.680 MWt

Men ifølge VVM rapporten for de planlagte vindmøller kommer elproduktionen maksimalt op på 53.000 MWt, altså ca. 30 procent af den teoretiske.

Årsagen til det er, at middelvinden i Hevring Ådal i 94 m højde, er 6,8m/sek og landskabets ruhed er ca. 1-1,5 – og det er ikke noget man sådan kan ændre.

Altså har man valgt vindmøller med for store generatorer. Erfaringer fra Ringkøbing fjord viser at 1,8 MW vindmøller vil kunne komme op på ca. 50 procent produktivitet, hvorimod de opstillede 3 MW vindmøller kun når op på 30 procent.
Men hvorfor har man valgt for store møller, er det monstro en fejl fra opstillerens side?

Leo E Jensen fra DONG Energy har i en præsentation på Dansk selskab for vindenergis møde i Vingstedcenteret den 25. august 2010 førsøgt at svare på dette, og han konkluderer:
"De nuværende danske regler for pristillæg* tilskynder valg af høj installeret effekt frem for stor rotor og høj middelproduktion."

De regler er ikke ændret, selvom man ellers langt om længe er ved at få øjnene op for naboers risiko for helbredsskader i forbindelse med lavfrekvent lyd.

For en vindmølle med en 3 MW generator laver nemlig mere lavfrekvent lyd end en med en 1,8 MW generator.

Og i øvrigt er Hevring Ådal lavtliggende og derfor ofte oversvømmet, mon det ikke forstærker transporten af lavfrekvent lyd? (hvaler kan kommunikere med hinanden over lange afstande, fordi de befinder sig i vand)

Vi kommer alle til at betale regningen for de store vindmølletilskud via elprisen, og dansk erhvervliv har problemer nok med deres manglende konkurenceevne.

- samtidig mister vi arbejdspladser i Danmark, og naboerne til kæmpevindmøller mister måske deres gode liv og helbred.

*Man får 25 øre pr KWh i pristillæg i 22.000 fuldlasttimer,
for en 1,8 MW mølle bliver det: 0,25 x 22000 x 1800 = 9.900.000,-
og for en 3,0 MW mølle bliver det: 0,25 x 22000 x 3000 = 16.500.000,-"

Publiceret 14 October 2012 07:00