Debat Syddjurs:

Du kan spare 18 millioner Kirstine Bille

Af Lars Klottrup, Mosevej 1, Hedeskov, 8410 Rønde:

"Borgmester Kirstine Bille har indstillet, at byrådet på mødet den 3. oktober enes om en samling af administrationen i Ebeltoft og Hornslet. Der skal investeres 57 millioner i de to rådhuse, inkl. en udflytning af biblioteket i Ebeltoft. Det beløb kan der uden videre spares 18 millioner kroner på, hvis viljen er til stede.
Viljen til at tænke nye tanker omkring kontorindretning er jo allerede til stede, med forslaget om ombygning efter konceptet 85 procent flydende arbejdspladser.
De kommunale kontorer udnyttes imidlertid kun - som i mange andre kommuner - 50-60 procent i gennemsnit, siger arkitektfirmaet SIGNAL i deres rapport. Hvorfor så ikke nøjes med at ombygge rådhusene i Hornslet og Ebeltoft til flydende arbejdspladser med samtidig plads til 70 procent af medarbejderne? Det giver stadig en buffer på over 10 procent ledig kontorkapacitet i gennemsnit.
Og det sparer 18 millioner kroner ud af de planlagte 57 millioner!
At nøjes med en buffer på 10 procent betyder nemlig, at tilbygning i Ebeltoft kun i meget begrænset omfang bliver nødvendig. Og at biblioteket kan forblive i Rådhusbygningen i Ebeltoft. Det alene sparer 16 millioner kroner i investering. Desuden spares 2 af de 7 millioner, der i SIGNALs rapport er afsat til tilbygning af Ebeltoft Rådhus.
Der kan formentligt også spares på leasing af inventar, da tallene i regnearket på side 62 i SIGNALs rapport fejlagtigt regner med 450 arbejdspladser, også ved 85 procent flydende arbejdspladser. Det korrekte tal ved 85 procent må være 380 arbejdspladser, ved 70 procent 315.
Om der er andre fejl i regnearket vides ikke. Kvadratmeter-prisen for ombygning og tilbygning har der tidligere været sat spørgsmålstegn ved. Men under alle omstændigheder har byrådet mulighed for at spare 18 millioner kroner uden videre. De penge kan bruges bedre til andre formål. For borgernes skyld."

Publiceret 29 September 2012 22:00