Mørkemanden er det socialdemokratiske byrådsmedlem Kai Petersen, som læserbrevsskribenten har en række spørgsmål til.

Mørkemanden er det socialdemokratiske byrådsmedlem Kai Petersen, som læserbrevsskribenten har en række spørgsmål til.

Debat Syddjurs:

Mørkemanden og gyllegassen

Af Søren Jensen, Nørreled 4, Karlby:

"Både Randers og Syddjurs kommune har for nyligt udpeget områder velegnede til placering af biogasanlæg. Randers kommune har foreslået 3 lokaliteter – der i blandt et ved Hørning – få kilometer nordvest for Lime. Syddjurs kommune  har foreslået 2 – der i blandt et få kilometer øst for Lime.

Lime-området risikerer dermed i værste fald at blive Danmarks gyllecentrum. En egn  med utallige gylle-transporter på kryds og tværs og den stærkeste gylle-stank overalt – uanset om vinden kommer fra nord – eller øst.

Baggrunden for dette skrækscenarie er ikke af faglig karakter. Ingen kommunal embedsmand eller Cowi-konsulent ved sine fulde fem kunne lade den slags ske.
Situationen skyldes alene politikernes håndtering af placerings-spørgsmålet. Formentlig med en lokal socialdemokrat i Syddjurs i en hovedrolle.

Egentlig var Lime nemlig slet ikke med i eksperternes brutto-trup af velegnede placeringer. Det var en placering ved byen Mørke til gengæld – til åbenlys irritation for et fremtrædende socialdemokratisk medlem af byrådets økonomiudvalg.  Et byrådsmedlem, der ikke overraskende er bosat i netop Mørke.

I et læserbrev d. 26 juni skrev byrådsmedlemmet (herefter kaldet ”mørke-manden”) bl.a. ”Hele Mørke By vil efter min mening opleve lugtgener fra anlægget, ligesom transporten til og fra anlægget vil være belastende “.
Herefter går det slag I slag. På et efterfølgende møde I økonomiudvalget beslutter mørkemanden og de andre medlemmer, at Lime-området skal tilføjes til listen over mulige placeringer. En tilføjelse, der lidt usædvanligt går imod forvaltningen og eksperternes anbefaling.

Men økonomi-udvalget fortsætter med at gå sin egen vej. På endnu et møde d. 13. September bliver Mørke-området, som forvaltningen og de tekniske eksperter ellers har beskrevet som egnet til placering af et biogas-anlæg, fjernet fra listen. Vupti. I dag er der kun to områder på listen; Lime og Hornslet.  

Sagsforløbet giver anledning til følgende spørgsmål, som ikke fremgår af de offentlige mødereferater og som jeg derfor vil opfordre mørkemanden til at besvare;

1. Var det på din opfordring, at økonomi-udvalget gen-placerede Limeområdet på listen over mulige placeringer – på trods af eksperternes anbefalinger ?

2. Var det dig, der krævede Mørke fjernet fra selvsamme liste på over mulige placeringer – på trods af eksperternes anbefalinger.

3. Er hele forløbet en del af en politisk handel med det klare, lokal-patriotiske formål, at redde din by Mørke fra gylletruslen ?

Jeg mener borgerne i Syddjurs – især dem uden for Mørke - har krav på svar. Det var jo rart om vi vidste, hvem vi skal sende en tanke, når endnu en gylletransport buldrer forbi."

Publiceret 28 September 2012 11:17