Debat:

Har Danmark fået en historieløs regering?

Af formand for Kulturring Østjylland Jesper Mathiesen og Jens Grønlund, næstformand i Kulturring Østjylland:

"I forbindelse med finanslovsforhandlingerne ser det desværre ud til at både Fregatten Jylland og Herregårdsmuseet Gammel Estrup står over for helt ubærlige besparelser. Vi kan godt have en vis forståelse for, at også kulturen skal holde for, når krisen kradser, og alle andre områder også skal spare. Når der så nu skal spares på kulturen i finansloven, er det afgørende, at det sker nuanceret. Der skal tages hensyn til både besøgstal, historisk værdi, kulturel værdi, regional betydning, turismen og institutionens mulighed for at overleve økonomisk. Det er ikke sket i tilfældet Fregatten Jylland og Gammel Estrup.

Både hvad angår Fregatten Jylland og Gammel Estrup er vi nået til et balancepunkt for, hvad en væsentlig kulturinstitution kan drives for. Hvad Fregatten Jylland angår, vil manglende vedligeholdelse allerede næste år kunne tvinge fregatten til at pille sine tre store master ned. Er det virkelig det, vi vil byde et nationalt klenodie med over 120.000 årlige gæster og på Visit Danmarks top 50 liste over landets vigtigste turistattraktioner? For Herregårdsmuseets vedkommende er der tale om et unikt eksempel på herregårdskultur, som blandt andet i en periode på 600 år er gået direkte i arv. Sammenlignelige museer i København modtager op til 3 gange så meget i støtte. Man kunne få tanken at det var bedre at bo i hovedstaden.

Bevaringen af nationale klenodier af den her kaliber er ikke en kommunal opgave, det er et nationalt ansvar. Fregatten og Herregårdsmuseet er så stor en bevarings- og vedligeholdelsesopgave, at det overstiger en enkelt kommunes opgave. Helsingør Kommune skal jo heller ikke vedligeholde Kronborg, og Københavns Kommune skal ikke vedligeholde Christiansborg og Amalienborg.

Hvis vi lader Fregatten og Herregårdsmuseet lide en stille død, mister vi en helt afgørende balance i vores nationale historiske formidling. Vi står her med nogle af de fineste eksempler på vores flådehistorie og på vores herregårdshistorie. Det er to af de stærke ben, som vores kulturhistorie hviler på, at miste dem vil være utilgiveligt. I udlandet vil man desuden undre sig over, at vi ikke gør alt, for at sikre dem både for vores histories skyld og for vores turismes skyld.

Vi skylder os selv, at tage det nødvendige ansvar for Fregatten Jylland og Herregårdsmuseet Gammel Estrups overlevelse. Som formænd for Kulturring Østjylland skal der herfra lyde en uforbeholden opfordring til alle folketingets partier om at redde disse attraktioner."
Jesper Mathiesen er formand for udvalget for plan, udvikling og kultur i Syddjurs Kommune og
Jens Grønlund er formand for kultur- og sundhedsudvalget i Skanderborg Kommune.

Publiceret 28 September 2012 12:10