Debat:

Forslag til bevarelse af Fregatten Jylland

Af Johannes Abildtrup, Ekkodalen 21, 8400 Ebeltoft:

"Jeg foreslår, at der snarest muligt indkaldes til et borgermøde - gerne i festivalugen og på Fregatten.

Der oprettes et panel bestående af:

1. Direktør Blæsild for Fregatten Jylland
2. Kulturminister Uffe Elbæk
3. Borgmester Kirstine Bille
4. Repræsentant for A.P. Møller Fonden
5. Repræsentant for Kongehuset – Kronprinsen eller Prins Henrik


Dagsorden som følger:

1. Valg af ordstyrer- jeg melder mig gerne frivilligt, hvis ingen andre
vil.

2. Direktør Blæsild redegør for forventede udgifter og indtægter for
hvert af årene 2012-2016 for vedligeholdelse og drift af Fregatten.

3, Kulturministeren, Borgmesteren, A.P..Møller Fonden samt Konge-
Huset fortæller om evt. støttemuligheder.

Der afsættes 10 – 15 minutter til hvert indlæg

Derefter vil presse og publikum kunne stille spørgsmål og forslag til panelet,

Presse og publikum inviteres til mødet - først og fremmest personer og organisationer, som gennem årene har støttet projektet.

Publiceret 28 September 2012 19:30